غربالگری میدانی شیوع سرمی فاسیولا هپاتیکا به روش الایزای غیرمستقیم در گوسفندان استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

چکیده

فاسیولیازیس یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است و خسارت زیادی را در صنعت دام‌پروری به بار می‌آورد. استان آذربایجان شرقی یکی از قطب های دام‌پروری ایران محسوب می شود. بررسی های کشتارگاهی فراوانی روی این بیماری در دام-های استان انجام‌ شده ولی تاکنون هیچگونه مطالعه میدانی برای تعیین شیوع سرولوژیک بیماری در این استان انجام‌ نشده است. بنابراین،‏ بررسی میدانی شیوع سرمی فاسیولیازیس ناشی از فاسیولا هپاتیکا با روش الایزای غیرمستقیم در بین گوسفندان استان آذربایجان شرقی در قالب یک طرح ضروری به نظر می رسید. در این پژوهش از سه منطقه‌ی شمال،‏ مرکز و جنوب استان،‏ 320 نمونه خون از جمعیت 2600000 رأسی گوسفندان بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران اخذ و بررسی شد. نتایج این پژوهش میزان شیوع سرمی فاسیولا هپاتیکا در بین گوسفندان مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی را 7‎/9 % نشان داد. میزان شیوع بین گوسفندان نر و ماده به ترتیب 10 % و 66‎/9 % و بیشترین میزان شیوع در بالغین (13‎/10 %) بود. شیوع آلودگی در مناطق شمالی،‏ مرکزی و جنوبی به ترتیب 63‎/6 %،‏ 9 % و 64‎/13 % بود. در بررسی های آماری،‏ اختلاف معنی داری بین شیوع سرمی فاسیولا و متغیرهای مورد ارزیابی مشاهده نشد (P > 0.05). یافته های این پژوهش تا حدودی وضعیت فعلی آلودگی با فاسیولا هپاتیکا در گوسفندان استان آذربایجان شرقی را نشان می دهد و می تواند برای بررسی های بعدی روی اهمیت این انگل در ایران و منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Field Sceening of of Fasciola hepatica Seroprevalence in Sheep by Indirect ELISA in East Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Abbas Imani Baran
  • Hamid Akbari
  • Parisa Shahbazi

چکیده [English]

Fascioliasis is one of the most important zoonotic diseases among human beings and animals causing considerable economic losses in livestock. East Azerbaijan province is an important animal rearing district of Iran. There were several abattoir surveys in this province; however, a field study on seroprevalence of fascioliasis has not been performed. Therefore, this investigation was conducted to evaluate the prevalence of Fasciola hepatica infection in sheep using an indirect ELISA in East Azerbaijan province. In this study, Cochran's formula was used to determine the sample size. A total of 320 blood samples were taken from 2600000 head of sheep in northern, central and southern regions and then all of samples were examined for detecting F. hepatica antibodies. Our results indicated that the seroprevalence of F. hepatica in sheep in different regions of East Azerbaijan province was 9.7%. The prevalence of F. hepatica infection in male and female sheep was 10% and 9.66%, respectively. The highest prevalence (10.13%) was seen in adult sheep (?2 years old). The prevalence rates in northern, central and southern regions were 6.63%, 9% and 13.64%, respectively. There was no significant differences between seroprevalence and all variables (P>0.05). Our findings indicate the current status of F. hepatica infection in sheep in East Azerbaijan province and it can be used for further investigations on the importance of this parasite in Iran and the studied regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seroprevalence-East Azerbaijan-ELISA-Sheep-Fasciola hepatica-