بررسی اثر چربی دنبه در بیهوشی با هالوتان بر روی زمان های بهبودی در گوسفندان دنبه دار نژاد بختیاری

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق این بود که اثرات چربی دنبه در بی هوشی با داروی هالوتان را بر روی زمان های بهبودی در گوسفند دنبه دارنژاد بختیاری را در دو مرحله (گروه شاهد و گروهی که شریان خاجی میانی آن ها لیگاتور شد) ارزیابی شد. در این مطالعه از 8 راس گوسفند 12-10 ماهه جنس ماده استفاده شد که دو بار به فاصله دو هفته بیهوش شدند. در مرحله اول،‏ القای بیهوشی به وسیله ماسک با داروی هالوتان و اکسیژن انجام شد و بعد از لوله گذاری،‏ نگهداری بی هوشی به مدت 3 ساعت ادامه پیدا کرد (گروه کنترل) و زمان های القاء،‏ در آوردن لوله نایی،‏ زمان نشستن گوسفند روی جناغ سینه و ایستادن در طول القای بی هوشی و برگشت از بی هوشی ثبت شد. در مرحله دوم (2 هفته بعد) شریان خاجی میانی گوسفندان از طریق بی حسی اپیدورال قبل از القای بی هوشی لیگاتور شد و بی هوشی مثل مرحله اول انجام شد (گروه آزمایشMSAL)‎. زمان های در آوردن لوله نایی،‏ نشستن روی جناغ سینه و ایستادن گوسفندان در گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش طولانی تر بود. پس میتوان گفت که چربی دنبه گوسفند متابولیسم و حلالیت داروی هالوتان را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین به دلیل متابولیسم و حلالیت بالای این دارواستفاده از آن برای بیهوشی در بیماران چاق مناسب نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of effect of halothane anesthesia on the recovery time in Iranian Bakhtyari tailed sheep

نویسندگان [English]

  • Siavash Sharifi
  • Farangis Sharifi
  • Abbas Raisi

چکیده [English]

Effect of fat-tail on recovery times in halothane-induced anesthesia, in fat-tailed Bakhtiyari sheep were studied. The study was done in tow steps (Two study group: sheep with unligated median sacral artery (MSA) and those with ligated MSAL). In this study, eight 10-12 month old, fat-tailed Bakhtiyari ewe lamps were anesthetized twice with a two-week interval. In the first step, anesthesia was induced using a facemask applying halothane and oxygen. The anesthesia was maintained for 3 hr after intubation (control group). Anesthesia induction time, extubation time, time to sternal recumbency and time of standing up were recorded carefully during and after anesthesia. In the second step (two weeks later), MSA was ligated under epidural anesthesia prior to induction of general anesthesia which was carried out similar to that in the first step (MSAL experimental group). The extubation time, time to sternal recumbency and time of standing up were significantly longer in the control groups compared to those in the experimental group. Therefore, it can be concluded that fat-tail affects the metabolism and solubility of halothane. Furthermore, due to the high solubility and metabolism rate of this anesthetic, it is not suitable to be used for overweight/obese patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sheep-recovery time-halothane-Anesthesia-