تعیین جنسیت پیش از تولد جنین در اسب با استفاده از DNA آزاد جنینی موجود در خون مادیان آبستن

عنوان مقاله [English]

Prenatal fetal sex determination in horse by using cell free fetal DNA in pregnant mare

نویسندگان [English]

  • Ali Kadivar
  • Hamed Zarei

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mare-Fetal sex prediction-TSPY gene-MareFetal sex prediction-