اثر سطوح مختلف اسیدآمینه ترئونین در جیره‌های آغازین بر پایه گندم بر عمل‌کرد، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسیدآمینه ترئونین به یک جیره کم پروتئین بر پایه گندم بر عمل‌کرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی، از ??? قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس ??? در قالب یک طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای استفاده شده در این آزمایش شامل هفت سطح ترئونین (سطوح ??، ???، ???، ???، ???، ???، و ??? درصد توصیه NRC (????)) در یک جیره بر پایه گندم بود. مصرف خوراک، اضافه وزن و ضریب تبدیل به طور هفتگی اندازه‌گیری شد. برای بررسی پاسخ ایمنی، تزریق گلبول‌های قرمز خون گوسفند (SRBC) و برای بررسی پاسخ حساسیت بازوفیلی پوستی (CBH)، تزریق فیتوهماگلوتینین (PHA) صورت گرفت. در دوره ?? تا ?? روزگی، افزایش سطح ترئونین جیره به بیش از ??? درصد توصیه NRC، سبب کاهش میانگین افزایش وزن شد (??/?>P). کمترین ضریب تبدیل در دوره‌های ?? تا ?? روزگی و همچنین یک تا ?? روزگی مربوط به گروه مصرف کننده جیره حاوی ترئونین در سطح ??? درصد توصیه NRC بود (??/?>P). افزودن ترئونین به جیره بر پایه گندم در سطوح ???، ??? و ??? درصد توصیه NRC سبب افزایش تیتر‌آنتی‌بادی علیه SRBC شد (??/?>P)؛ همچنین افزودن ترئونین به جیره بر پایه گندم در سطوح ??? و ??? درصد توصیه NRC منجر به افزایش میزان پاسخ CBH بعد از تزریق PHA شد (??/?>P). به طور کلی با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می‌رسد که سطوح مورد نیاز ترئونین در جیره‌های بر پایه گندم به منظور بهینه سازی عمل‌کرد و سیستم ایمنی، بیشتر از مقادیر توصیه شدهNRC ‌(????) باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of supplementary threonine in starter wheat-based diets on growth performance, immune system and intestinal organ parameters of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Akbari
  • Shahin Haghighi
  • Seyede Mandana Hoseini

چکیده [English]

In order to evaluate effects of supplementation of a low-protein wheat-based diet (WBD) with different levels of threonine on performance and immune function, ??? mail one-day-old broiler chicks (Ross ???) were used in a completely randomized design with seven treatments of four replicates each. Treatments were a WBD supplemented with seven levels of threonine (??, ???, ???, ???, ???, ???, and ???% of NRC (????) recommendation. During ?-?? d of age, feed intake (FI), body weight gain (BWG) and feed conversion ratio (FCR) were recorded weekly. For humoral immune system evaluation, sheep red blood cells (SRBC) was injected; and in order to evaluate cutaneous basophil hypersensitivity (CBH) response, Phytohemagglutinin (PHA) (??? µg) was injected into toe web. Increasing the threonine level to more than ???% of NRC (????) recommendations, decreased BWG (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • threonine
  • performance
  • immune response
  • broiler chickens