مطالعه اثر روش‌های واکسیناسیون بیماری نیوکاسل و غنی سازی جیره با پودر رزماری بر پاسخ ایمنی هومورال در کبک نژاد چوکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نیوکاسل یک بیماری بسیار واگیر و کشنده در اکثر گونههای پرندگان از جمله کبک است. روش تجویز واکسن به عنوان یک شاخص مهم در مدیریت بیماری مد نظر است. از طرفی ترکیبات موجود در گیاهان به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر پاسخ‌های ایمنی اثرگذار هستند. در این مطالعه 630 قطعه کبک به 21 گروه تقسیم شدند و برنامه واکسیناسیون با واکسنهای زنده (1B، کلون و لاسوتا) و واکسن غیرفعال روغنی بیماری نیوکاسل طیور در سنین 1، 8، 10، 20 و 35 روزگی به روشهای اسپری، قطره چشمی، آشامیدنی و روش تزریقی، اجرا گردید، همچنین جیره کبک‌ها تا سن 56 روزگی با سه سطح مختلف (0، 5/0، 5/1 درصد) پودر رزماری غنی‌سازی گردید، سپس در سن 14، 28 و 56 روزگی با خون‌گیری از ورید بالی پرنده‌ها، سرم آن‌ها جمع آوری گردید و آزمایش مهار هماگلوتیناسیون (HI) به منظور محاسبه عیار پادتن ضد ویروس بیماری نیوکاسل استفاده گردید. گروه‌های دریافت کننده واکسن‌های غیرفعال به همراه واکسن‌های زنده منجر به تولید عیار پادتن به میزان بالاتری نسبت به تجویز واکسن‌های زنده به‌ صورت تنهایی گردید (05/0>P). همچنین گروه‌های دریافت کننده واکسن‌ زنده به روش‌های قطره چشمی و اسپری به نسبت گروه‌های واکسینه شده به روش آشامیدنی قدرت بیش‌تری در تحریک سیستم ایمنی هومورال را نشان دادند (05/0>P). تغذیه کبک‌ها با سطوح مختلف پودر رزماری تاثیری بر سطح عیار پادتن در گروه‌های مختلف نداشت. طبق نتایج این مطالعه، تجویز واکسن‌های زنده به روش اسپری و قطره چشمی به همراه واکسن غیرفعال می‌تواند عیار پادتن بالاتری را در گله های کبک ایجاد کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Newcastle Disease Vaccination Routs and Enrichment of the Diet by Rosemary Powder on Humoral Immune Response in Chukar Partridges

نویسنده [English]

  • Gholamhosein Pourghanbari marvast

چکیده [English]

Newcastle is a highly contagious and deadly disease in the bird species, including partridges. Vaccine administration is one of the most important indicators of disease management. On the other hand, immune responses could be influenced direct or indirect by different herbal ingredients. In this study ??? Chukar partridges were divided into ?? groups. Then, live (B?, Clone and Lasota) and inactivated Newcastle disease vaccines were used at ?, ?, ??, ?? and ?? days of age by spray, eye drop, drinking and injection methods. The birds were fed with diets containing different levels of rosemary powder (?.?, ?, ?.? %) till to ?? days of age as starter diet. Next, blood samples were collected from the wing vein of the birds at ??, ?? and ?? days of age, and antibody titer was calculated by using Hemagglutination Inhibition (HI) test. Treatments that were vaccinated with live and inactivated vaccines, demonstrated higher antibody production compared to live vaccines alone (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newcastle Disease
  • partridge
  • vaccine
  • administration route
  • Antibody
  • rosemary