ارزیابی پاسخ فاز حاد در بیماری کمپلکس تنفسی جوجه‌های گوشتی و درمان با داروهای گیاهی با یا بدون آنتی‌بیوتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بیماری‌های تنفسی طیور یکی از علل اصلی مرگ و میر طیور و عامل ضررهای اقتصادی به صنعت طیور می باشند. آنتی بیوتیک‌ها و داروهای کاهش دهنده‌ی علائم و جراحات تنفسی جهت کنترل بیماری‌های تنفسی به صورت وسیعی تجویز می‌گردند. پروتئین‌های فاز حاد، گروهی از پروتئین‌های خون هستند که در کبد سنتز می‌شوند و در التهاب‌ها و عفونت‌های مختلف در سرم خون افزایش می‌یابند. در این مطالعه تجربی، تاثیر داروهای مختلف به نام‌های تجاری منتوفین، ارومکس و ، بیوبرون (آزمون ?) به تنهایی و یا همراه با آنتی-بیوتیک (آزمون ?) در درمان کمپلکس تنفسی ویروسی جوجه‌های گوشتی ناشی از H?N? AIV+IBV بر برخی پروتئین‌های فاز حاد و پارامترهای مرتبط با التهاب مورد بررسی قرار گرفت. میزان هاپتوگلوبین، سرم آمیلوئید آ، اووترانسفرین، اسید سیالیک تام، اسید سیالیک متصل به لیپید ، اسید سیالیک متصل به پروتئین و آدنوزین دآمیناز در گروه‌های تحت چالش نسبت به گروه کنترل منفی افزایش معنی‌داری داشت. درمان با تمام داروهای مورد استفاده در گروه‌های آزمون اول در مقایسه با گروه کنترل مثبت تاثیرمعنی داری در میزان پروتئین‌های فاز حاد نداشت. در آزمون دوم استفاده از انروفلوکساسین به صورت ترکیبی با داروهای آزمون اول، تاثیر معنی داری بر میزان پروتئین‌های فاز حاد نداشتند. نتیجه گیری کلی این که، به نظر می رسد این داروهای گیاهی به تنهائی یا در ترکیب با انروفلوکساسین تاثیری بر روند بیماری زائی بیماری مرتبط با تولید پروتئین های فاز حاد ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of acute phase response in the respiratory disease complex of broiler chickens, treated with herbal medicine alone or in combination with antibiotic

نویسندگان [English]

  • Saeed Nazifi
  • Sobhan Emadi jamali
  • Habibollah Dadras
  • Mohammad Abbasnia

چکیده [English]

Acute phase proteins (APPs) are a group of blood proteins primarily synthesized in the liver. Poultry respiratory diseases are one of the main causes of mortality and economic losses in the poultry industry. Antibiotics and symptom relieving agents are widely prescribed to control the condition. In this experimental study, the effect of different medicaments, including, Mentofin®, Aromex® and Biobron® alone (experiment ?) or in combination with antibiotics (experiment ?) on some APPs such as haptoglobin, serum amyloid A, ovotransferrin, adenosine deaminase, total serum protein, albumin and sialic acid (lipid- and protein- bound sialic acids) of viral respiratory complex (H?N? AIV+IBV) of broilers was investigated. Significant increase in serum concentrations of haptoglobin, serum amyloid A, ovotransferrin, sialic acid and adenosine deaminase were observed on days’ post infection in challenged groups. In experiment ?, treatments did not have significant effect on level of serum APPs in comparison with positive control group. In experiment ?, combination treatment by enrofloxacin did not have any significant effect on serum AAPs concentration. Overall, our results indicated that despite of widespread using of herbal essential oils on treatment of respiratory disease complexes due to infectious bronchitis and influenza viruses, did not have significant effect on measured APPs. In conclusion apparently these herbal medicines alone or in combination with enrofloxacin could not affect the pathogenesis pattern of the disease in relation to APPs production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Respiratory ccomplex
  • Infectious bronchitis
  • Avian influenza
  • Acute phase proteins