بررسی شاخص‌های انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلوده سازی تجربی گوسفند با آیمریا آهساتا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تغییرات بیوشیمیایی ایجاد شده در خلال آلودگی تجربی آیمریا آهساتا از زمان آلوده‌‌‌‌‌سازی تا 42 روز پس از آلودگی انجام شد. تعداد 12 راس بره 2 ماهه نژاد لری - بختیاری خریداری گردید، پس از ازمایش مدفوع و اطمینان از عدم الودگی، بره‌ها به دو گروه کنترل و مورد تقسیم شدند. به گروه مورد به ازای هر بره 105 ×1 اووسیست اسپوردار آیمریا آهساتا خورانده شد و گروه کنترل بدون آلوده‌سازی به عنوان شاهد نگه‌داری شدند. از روز 7 پس از آلوده سازی، از هر بره به طور جداگانه و به صورت روزانه از مدفوع نمونه برداری انجام گرفت و تعداد اووسیست‌ها در هر گرم مدفوع به روش مک‌‌ ماستر شمارش و تبت گردید. همچنین در فواصل زمانی 7، 14، 21، 28، 35 و 42 روز پس از آلوده سازی، خون‌گیری انجام گرفت. نمونه‌های خون بدون EDTA آزمایش شدند و نمونه‌های خون حاوی EDTA، پس از سانتریفیوژ و جداسازی سرم، آزمایش شدند و شاخص‌های ALT (alamin aminotransferase), AST (aspartate aminotransferase), ALP (alkaline phosphatase), ALB (Albumine), GGT (gamma glutamyltransferase) و PRO (protein total) همچنین میزان CBC (Cell Blood Count) اندازه گیری شد. در این مطالعه بیشترین میزان دفع اووسیست در روزهای 33-32 پس از آلوده‌سازی مشاهده گردید و میزان آنزیم های ALT,AST,ALB,GGT,ALP و PRO در مقایسه با گروه کنترل تغییر چندانی نکرده بودند. از بین عوامل هماتولوژی، بیوشیمیایی و OPG (Oocyst per gram) ، تنها در میزان CBC و OPG اختلاف معنی داری بین دو گروه کنترل و مورد مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parasitological, Hematological and Biochemical parameters study in experimental sheep infection with Eimeria ahsata

نویسندگان [English]

  • Nader Ahmadi Saleh Baberi
  • Gholamreza Razmi
  • Iraj Karimi
  • Hossein Nourani
  • Hamidreza Azizi alavije

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the hematological and biochemical changes caused of Eimeria ahsata during to 42 days of post-infaction. Twelve Lori-Bakhtiari lambs were provided and randomly divided into the Two groups after confirmation of their healthy. The animals in the experiment group were orally infected with 1× 10 5 sporulated oocysts Eimeria ahsata. From day 7 post-infection, the faeces were sampled separately on a daily basis and the number of oocysts per gram of faeces (OPG) were counted by McMaster method and were recorded for each lamb. The blood sampling recording was done on days 7, 14, 21, 28, 35 and 42 post-infection. The blood samples containing EDTA were examined for hematological and sample without EDTA, after centrifugation and isolation of serum, were examined for analysis of the biochemical parameters. The serum levels of ALB (Albumin), ALP (alkalin phosphatase), ALT (alamin aminotransferase), AST (aspartate aminotransferase), GGT (gamma glutamyltransferase), PRO (protein total) and CBC (Cell Blood Counter) were measured. the highest rate of oocyst excretion was observed in 32-33 days after infection. The CBC findings indicated that the mean number of lymphocytes and neutrophils were increased in the infected group compared to the control group on day 28 post-infection and The activity of ALB, ALP, ALT, AST, GGT enzymes as well as PRO showed no significant different between two groups Based on the results of the present study. Amongst the hematological, biochemical factors and OPG and CBC only showed significant difference between the control and the infected groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eimeria ahsata
  • lamb
  • Hematological parameters Biochemical parameters
  • OPG