بررسی تاثیر پودرزنجبیل بر شاخص های بیوشیمیایی کبدی، کلیوی و پانکراسی موش صحرایی

نویسندگان

چکیده

زنجبیل ریشه گیاه Zingiber officinale است که فراورده‌های دارویی آن به صورت پودر،‏ عصاره،‏ قرص و تنتور در درمان بیماری‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنان که زیاده‌روی در مصرف هر دارویی می‌تواند مشکلاتی را در بر داشته باشد،‏ نیاز است که میزان مناسب زنجبیل نیز مانند هر داروی دیگری مشخص گردد تا عوارض جانبی آن به حداقل کاهش یابد. کبد،‏ کلیه و پانکراس از ارگان‌های بسیار مهم بدن هستند که سلامت آن‌ها حائز اهمیت است به منظور مشخص شدن تاثیر دوزهای مختلف پودر زنجبیل بر ارگان‌های مذکور،‏ پس از گذشت دوره‌های زمانی 14 و 28 روز از تجویز خوراکی پودر زنجبیل به میزان 45،‏65و100 میلی گرم بر کیلوگرم به 70 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار از آن‌ها خونگیری بعمل آمد و میزان فعالیت آسپارتات آمینو‌ترانسفراز(AST)‎،‏آلانین‌آمینو‌ترانسفراز(ALT)‎ ،‏ آمیلاز و میزان اوره،‏ کراتینین و بیلی‌روبین تام با استفاده از روش-های استاندارد مشخص گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین میانگین فعالیت AST در گروه‌های دریافت‌کننده پودر زنجبیل به میزان 65 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 28 روز ( گروه‌هایB2 , B3) در مقایسه با گروه کنترل اختلاف آماری معنی‌دار وجود دارد (05‎/0 P). از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که مصرف خوراکی پودر زنجبیل حتی با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 28 روز هیچ-گونه اثر جانبی بر کبد،‏ کلیه و پانکراس ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Zinjiber powder effects on liver, kidney and pancreasis indexs in rat

نویسندگان [English]

  • Ameneh Khoshvaghti
  • Mehdi Mard Khoshnood

چکیده [English]

Zingiber is root of Zingiber officinale.It is used as powder, extract, tablet, etc in treatment of different diseases.
The consumption overload of each drug can manifest many side effects, so it is necessary to know the safe dose of Zingiber powder as other drugs to decrease its probably side effects.
Kidney, Liver and Pancreasis are important organs and their health is considered as a very important factor.
The zingiber powder was administrated at the doses 45, 65 and 100 mg/kg to 70 Wistar adult male rats for two periods (14 days and 28 days). The blood sampling was done and the activities of AST, ALT, amylase and urea, serum creatinine and total billirubin concentration were measured by standard methods.
The results of this study show that there are significant differences between the mean concentration of AST in experimental groups B2 and B3 (received 65 and 100 mg/kg of zingiber powder for 28 days) in comparision with control group (P0.05).
These results concluded that even at the dose 100 mg/kg after 28 days, the usage of zingiber powder doesn,t demonstrate any side effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zingiber-pancreasis-Kidney-Liver-Biochemical Indexs-Rat-