بررسی مولکولی و تعیین حساسیت لاکتوکوکوس گارویه عامل لاکتوکوکوزیس در ماهیان قزل آلای رنگین کمان نسبت به اسانس های گیاهی

نویسندگان

چکیده

باکتری لاکتوکوکوس گارویه از مهم‌ترین عوامل عفونی ایجاد کننده خسارات اقتصادی در مزراع پرورشی قزل آلای رنگین کمان کشور است. در مطالعه حاضر،‏ فراوانی باکتری لاکتوکوکوس گارویه در ده مزرعه پرورشی استان مازندران به وسیله آزمایش‌های بیوشیمیایی و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)‎ مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه،‏ رقت‌های متوالی از اسانس گیاهان درمنه،‏ نعناع فلفلی،‏ بومادران و زیره سیاه جهت به دست آوردن حداقل غلظت مهار رشد(MIC)‎ و حداقل غلظت باکتری کشی(MBC)‎ در برابر جدایه‌های باکتری لاکتوکوکوس گارویه،‏ به روش تهیه رقت متوالی تهیه گردید. هم‌چنین،‏ با استفاده از روش انتشار در دیسک،‏ هاله مهار رشد باکتری نیز اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماهیان 7 مزرعه از 10 مزرعه مورد مطالعه،‏ مبتلا به لاکتوکوکوزیس بودند و در مجموع 38 جدایه لاکتوکوکوس گارویه از ماهیان تشخیص داده شد. بر اساس نتایج به دست آمده،‏ اسانس‌های زیره سیاه،‏ نعناع فلفلی و درمنه دارای اثر ضد باکتریایی مناسب قابل مقایسه با استرپتومایسین علیه باکتری لاکتوکوکوس گارویه بودند. بنابراین اسانس‌های گیاهی مذکور پس از انجام مطالعات تکمیلی می‌توانند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک‌های تجاری رایج برای درمان عفونت‌های ناشی از لاکتوکوکوزیس باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Molecular study and determine the sensitivity of Lactococcus garvieae the causative agent of lactococosis in rainbow trout on essential oils

نویسندگان [English]

  • Milad Adel
  • Reza Safari
  • Amin Nematolahi
  • Vahideh Taghdosi

چکیده [English]

Lactococcus garvieae is the one of the most causative agent of economic losses in fish farms in Iran. In this study, frequency of L. garvieae from 10 rainbow trout fish farms in Mazandaran Province was studied using biochemical tests and PCR. Then, Serial dilutions of essential oils of Artemisia annua L, Mentha piperita, Achillea wilhelmsii C. Koch and Bunium persicum was prepared to determine minimum bacteriocidal concentration (MBC) and minimum inhibitory concentration (MIC) of isolated bacteria. Also, inhibition zone diameter of bacteria were determined by disc diffusion method and compared to each other. The results indicated that fish from 7 out of 10 studied farms were infected to lactococosis and 38 isolates were identified as L. garvieae from the fish. The results also represented that essential oils of B. persicum, M. piperita and A.annua L showed good antibacterial activity on L. garvieae that comparable to streptomysin. Results of the present study demonstrated that mention essential oils after more studies could be a replaced than common industrial antibiotics to treatmente infections caused by L. garvieae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactococcus garvieae-herbal essential oils.-Rainbow trout-Sensitivity-