مطالعه یافته های طبیعی اولترا سونوگرافی حفره سیلومی مرغان بومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

همواره به کلینیک های دامپزشکی پرندگانی (از جمله مرغان بومی) ارجاع داده می شوند که در آن ها عوارض و بیماری های مختلف حفره سیلومی دیده می شود . این عوارض را می توان در مواردی با استفاده از تکنیک های تصویر برداری نظیر اولترا سونوگرافی به راحتی تشخیص داد . در مطالعه حاضر از تعداد 20 مرغ بومی به ظاهر سالم (10 خروس و 10 مرغ تخمگذار) خریداری شده ، پس از آماده سازی با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی و ترانسدیوسر خطی 5 مگاهرتز در سطوح مختلف و از جهات مختلف ، تصاویر عرضی و طولی تهیه شده و از تصاویر با کیفیت پرینت های لازم اخذ گردید. سپس شکل ،اندازه و اکوژنیسیته ارگان های مختلف با اولتراسوند مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت اقدام به کالبد گشایی پرنده شد و یافته به دست آمده از اولتراسونوگرافی با یافته های کالبدگشایی مقایسه گردید . نتایج حاصل نشان داد که با به کارگیری تکنیک اولتراسونوگرافی در مرغان بومی ارگان هایی نظیر قلب ، کبد ، کیسه صفرا، طحال ، سنگدان ، تخمدان ، فولیکول های بالغ و نابالغ را می توان تصویر برداری کرد،ازطرفی به علت برخی محدودیت ها، ارگان هایی نظیر:کلیه ها وبیضه ها در این مطالعه رویت نگردید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
دوره 1، شماره 2
مهر 1386
صفحه 21-26