مطالعه هیستوپاتولوژیک نفروتوکسیسیتی فلونیکسین مگلومین در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ..

2 .

چکیده

لونیکسین مگلومین، داروی ضد التهاب غیر استروییدی با خواص تب بری و ضد درد می باشد که با مهار مسیر سیکلواکسیژناز سبب بروز خواص دارویی خود می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی آثار نفروتوکسیسیتی این دارو بر کلیه موش صحرایی بوده است. بدین منظور از 32 قطعه موش صحرایی نر از نژاد اسپیراگوداولی که به طور مساوی و تصادفی به سه گروه آزمایش a، b و c و یک گروه کنترل تقسیم گردیدند، استفاده شد. گروه های آزمایش پس از دریافت عضلانی mg/kg/day 5/2، 5/3 و 5 فلونیکسین مگلومین به مدت پنج روز، کشته و کالبدگشایی شدند. گروه کنترل نیز به مدت پنج روز، نرمال سایلین دریافت کرد. بر این اساس گروهی که بیشترین دوز دارو را دریافت کرده بود دچار بیشترین ضایعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی کلیوی از جمله انفارکتوس کامل قشر کلیه و کشیده شدن فرآیند نکروز به داخل منطقه مدولا شده بود.نتایج مطالعه حاضر آثار سو مصرف فلونیکسین مگلومین در بروز عوارض کلیوی را وابسته به دوز می داند و خطر تداوم مصرف را یادآوری می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . . 1
  • . . 2
  • . . 2

1 ..

2 .

چکیده [English]

.