مقایسه اثر درمانی پمادهای پستانی سفکوینوم (Cefquinome) و کوباکتان (Cobactan) در درمان تورم پستان بالینی گاوهای شیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

هدف از درمان آنتی‌بیوتیکی در درمان ورم پستان بالینی شامل برگشت گاو به وضعیت طبیعی تولید و ترکیب شیر، پیشگیری از مرگ و میر موارد فوق حاد، پاکسازی میکروارگانیسم‌های عفونی و رفع بقایای دارویی در شیر و گوشت می باشد. ‌این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر درمانی پماد پستانی تولید شرکت ایرانی (سفکوینوم) در مقایسه با مشابه خارجی آن تحت عنوان کوباکتان در گاوهای مبتلا به تورم پستان بالینی صورت گرفت. 64 راس گاو مبتلا به تورم پستان تحت حاد و حاد بالینی به صورت تصادفی از یک گاوداری بزرگ صنعتی 2100 راسی انتخاب شدند. گاوها به دو گروه شاهد (36 راس) و درمانی (28 راس) تقسیم شدند. در گروه یک پماد کوباکتان و در گروه دو پماد سفکوینوم داخل پستان تزریق شد. ارزیابی بالینی، کشت میکروبی و شمارش سلول‌های سوماتیک نمونه‌های شیر در روزهای صفر (قبل از درمان)، 3، 7 و 14 بعد از درمان در هر دو گروه انجام شد. از کشت باکتریایی شیر کارتیه‌های مبتلا 35 گاو مربوط به 5 گونه یا جنس مختلف جدا گردید. شدت نشانی‌های بالینی تورم پستان، سلول‌های سوماتیک، جداسازی باکتری‌ها در هر دو گروه کوباکتان و سفکوینوم در روزهای 3 ، 7 و 14 پس از درمان به طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0 > p). نتایج‌ این تحقیق نشان داد که با سه بار تزریق پماد پستانی سفکوینوم به فاصله 12 ساعت می‌توان تورم پستان بالینی را با موفقیت درمان کرد؛ لذا استفاده از ‌این داروی تولید داخل در گاوداری‌های شیری برای کنترل تورم پستان بالینی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .
  • . .
  • . .

.

چکیده [English]

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cefaquinome
  • Cobactan
  • Mastitis
  • Dairy Cows