بررسی تغییرات هماتوبیوشیمیایی به دنبال تجویز خوراکی پودر ریشه زنجبیل پس از جراحی عقیم‌سازی و برداشت کامل اسکروتوم در توله‌‌سگ‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم درمانگاهی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 بخش جراحی و رادیولوژی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/ijvcs.2022.10189.1010

چکیده

گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) یکی از پرکاربردترین گیاهانی است که از دیرباز در بسیاری از مناطق جهان و تحت سیستم‌های درمانی باستانی مختلف مورد استفاده بوده است. ریشه‌ی این گیاه به ویژه خواص ضدالتهابی قابل توجهی داشته است. به همین سبب در این مطالعه از پودر ریشه‌ی گیاه زنجبیل برای سنجش اثرات ضدالتهابی آن پس از انجام جراحی عقیم‌سازی به روش برداشت کامل اسکروتوم استفاده شده است. بدین منظور، 10 قلاده سگ نر نابالغ به صورت اتفاقی در دو گروه درمان و کنترل قرار داده شدند. به هر کدام از حیوانات دو ساعت پیش از انجام جراحی مقدار 250 میلی‌گرم پودر زنجبیل خورانده شد و این تجویز تا 10 روز پس از جراحی ادامه داشت و جهت ارزیابی برخی از فاکتورهای التهابی، خون‌گیری در زمان‌های مختلف انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که مصرف زنجبیل اثر قابل توجهی در مهار فعالیت برخی فاکتورهای خونی و هورمونی، از جمله نوتروفیل، کورتیزول، اوره و کلسترول و برخی آنزیم‌های کبدی همچون آلکالابن فسفاتاز و لاکتات دهیدروژناز داشته است. هرچند میزان گلوکز و آلبومین تغیررات قابل توجهی نداشتند اما سطوح سرمی کورتیزول در گروه درمان در ساعات 3 و 24 کاهش پیدا کرده بود. به علاوه کاهش معناداری در میزان نوتروفیل در گروه درمان در ساعت 3 و روز 3 قابل مشاهده بود. از میان دیگر فاکتورها تغییرات سطوح سرمی اوره، آلکالاین فسفاتاز و لاکتات دهیدروژناز قابل توجه بود. به نظر می‌رسد تجویز خوراکی زنجبیل پس از انجام جراحی عقیم‌سازی در سگ‌های نر می‌تواند وضعیت هماتوبیوشیمیایی و التهابی را کنترل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of biochemical properties following oral administration of ginger rhizome powder (Zingiber officinale) in puppies undergoing castration and scrotal ablation

نویسندگان [English]

  • siavash sharifi 1
  • Moosa Javdani 1
  • amir mohammad Jannesar 2
  • Abdolnaser Mohebbi 1

1 Department of Clinical Sciences,, Faculty of Veterinary medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Department of Surgery and Radiology, School of Veterinary medicine, Shiraz University, Shiraz,, Iran

چکیده [English]

Zingeber Officinale is among the most known and used plants in herbal medicine around the world. The root of this plant is specifically of anti-inflammatory properties. That is why we used powdered ginger rhizome to evaluate its anti-inflammatory effects in puppies undergoing scrotal ablation. So, 10 healthy male dogs aged 2-3 months were assigned into 2 groups (control and treatment) randomly. Each dog was prescribed 250 mg of ginger rhizome powder orally just 2 hours before the surgery. This prescription was continued for 10 further days. Blood samples were collected in 5 times routinely. Further biochemical and hormonal analyses were done and results confirmed a significant decrease in the hormonal and biochemical factors, such as neutrophils, cortisol, urea, cholesterol and some hepatic enzymes such as LDH and ALP. Although serumic levels of glucose and albumin did not show a significant change, cortisol levels dropped significantly in 3rd and 24th hour. Also, there was a significant decrease in neutrophil levels in treatment group in 3rd hour and 3rd day. Among other factors, serumic levels of urea, ALP and LDH had shown to have significantly changed. Finally, oral administration of ginger rhizome powder following scrotal ablation in male dogs seems to control inflammatory and hematobiochemical conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflammation
  • ginger
  • castration
  • dog