آرام‌بخشی داخل بینی به همراه بی‌هوشی تام وریدی در یک قطعه فلامینگو به منظور جراحی قطع عضو؛ چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش خصوصی

10.22034/ijvcs.2022.10163.1004

چکیده

پرندگان حیات وحش نسبت به مقیدسازی‌ فیزیکی، که از ملزومات معاینات دام‌پزشکی است، واکنش مطلوبی نخواهند داشت؛ بویژه که پرندگان دارای خصوصیات منحصر‌ به فرد آناتومی و فیزیولوژی هستند که بی‌هوشی در آن‌ها را متفاوت ساخته است. در چنین مواقعی اعمال مقیدسازی شیمیایی به منظور کاهش استرس و عواقب مخاطره‌آمیز در پرنده‌ها ضروری است. یک قطعه فلامینگو با سابقه آسیب منجر به شکستگی بال سمت چپ و جراحی ناموفق در ناحیه استخوان شکسته به درمانگاه ارجاع داده شد که با توجه به شرایط بیمار تصمیم به قطع عضو گرفته شد. تجویز داخل بینی میدازولام (2 میلی‌گرم/کیلوگرم) به عنوان آرام‌بخش و در ادامه القاء و نگه‌داری بی‌هوشی توسط تجویز داخل وریدی ترکیب کتامین (20 میلی‌گرم/کیلوگرم) و دیازپام (2/0 میلی‌گرم/کیلوگرم) مدنظر قرار داده شد. رژیم دارویی مذکور بی‌هوشی و بازگشت از بی‌هوشی قابل قبولی را در فلامینگو به منظور جراحی قطع عضو ایجاد کرده است. پیرو تجربه بالینی یاد شده در پرنده ارجاعی، استفاده از آرام‌بخشی داخل بینی و بی‌هوشی وریدی مناسب، در مواقعی که دسترسی به بی‌هوشی استنشاقی میسر نباشد، بی‌خطر و موثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying intranasal pre-anesthesia sedation and total intravenous anesthesia (TIVA) in flamingo (Phoenicopterus Roseus), undergoing amputation; challenges and solutions

نویسندگان [English]

  • nasser vajdi
  • hosein rezaei

Private veterinary clinician

چکیده [English]

Applying intranasal pre-anesthesia sedation and total intravenous anesthesia (TIVA) in flamingo (Phoenicopterus Roseus), undergoing amputation; challenges and solutions
Most species of nondomesticated birds may react adversely to handling, which is required during medical and surgical procedures. Chemical restraint of captured birds is necessary to avoid stress, anxiety, and struggling that may reduce the chances of survival after a procedure. Birds have unique anatomical and physiologic features that have an important impact on anesthesia. A flamingo was taken to our clinic as a result of unsuccessful surgery in another center, after traumatic wing fracture. Surgeon decided to amputate the wing. Administration of intranasal midazolam (2 mg/kg) as a pre-anesthesia and intravenous ketamine (20 mg/kg) with diazepam (0/2 mg/kg) for induction and maintenance of anesthesia was done. Orthopedic surgery and anesthetic recovery were done without any complications. This protocol made acceptable anesthetic and recovery period in flamingo, when inhalation anesthesia is not available.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flamingo
  • intranasal
  • pre-anesthesia sedation
  • intravenous anesthesia