تاثیر ایمپلنت ملاتونین بر چرخه فحلی و عملکرد کبد و کلیه سگ ماده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، فارس، ایران

10.22034/ijvcs.2022.13851.1015

چکیده

افزایش ملاتونین در گونه‌های مختلف حیوانات نقش تحریک‌کننده و مهارکننده فرایندهای تولیدمثلی دارد. کنترل چرخه فحلی با استفاده از روش‌های هورمونی با حداقل عوارض و با تجویز آسان در تولیدمثل سگ اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ایمپلنت ملاتونین 18 میلی‌گرمی بر برخی فاکتورهای تولیدمثلی و عملکرد کلیه و کبد در سگ‌های ماده بود. ده قلاده سگ ماده بالغ غیر آبستن از نژاد مخلوط (5 سگ در گروه ایمپلنت 18 میلی‌گرمی ملاتونین زیرپوست گردن و 5 سگ در گروه شاهد) به مدت نه هفته تحت مطالعه قرار گرفتند. نمونه خون، معاینه اولتراسونوگرافی تخمدان و بررسی سایتولوژی واژن به صورت هفتگی انجام شد. تغییرات میانگین غلظت استروژن، پروژسترون، کراتینین، BUN، ALP، ALT و قطر تخمدان بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. بررسی هورمونی و سایتولوژی واژن حاکی از طی شدن طبیعی چرخه‌های فحلی بود. در نتیجه، قرار دادن ایمپلنت ملاتونین 18 میلی‌گرمی زیر پوست گردن نتوانست به شکل معنی‌داری باعث تغییر در فاکتورهای تولید مثلی سگ‌های ماده شود همچنین تاثیر نامطلوبی بر عملکرد کبد و کلیه نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect Of Melatonin Implant On Estrous Cycle, Kidney and Liver Function in the bitch

نویسندگان [English]

 • Asghar Mogheiseh
 • Hossein Sahraei
 • Arian Rajabi
 • Mohammad saeed Ahrari Khafi
 • Mohammad Abbaszadeh Hasiri
 • Sina Zeyghami

Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Fars, Iran

چکیده [English]

The increasing of melatonin has stimulating and inhibiting effects on reproductive patterns in different animal species. Controlling the estrous cycle using hormonal methods with minimal side effects and easy administration is very important in dog reproduction. This study aimed to evaluate the effect of melatonin implant (18 mg) on some reproductive factors and function of kidney and liver in female dogs. In this study, ten adult non-pregnant female mixed breed dogs enrolled in two equal control and melatonin groups. Melatonin implant (18 mg) was administrated in subcutaneous space of neck. Blood samples, ovarian ultrasonography, and vaginal cytology were performed weekly for nine weeks. The mean diameter of ovaries and serum concentration of estrogen, progesterone, ALP, ALT, creatinine, and BUN were not significantly different between the two groups. Vaginal cytology and changes of hormones showed regularly the estrous cycles. In conclusion, the administration of subcutaneous melatonin implant could not significantly affect the reproductive factors in female dogs likewise did not affect hepatic and renal functional parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dog
 • Melatonin implant
 • Estrogen
 • Progesterone
 • Creatinine