بررسی عفونت‌های آدنو‌ویروس در بوقلمون‌های پرورشی گوشتی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

10.22034/ijvcs.2023.14360.1045

چکیده

آنتریت هموراژیک یک بیماری حاد در بوقلمون های با سن بالای 4 هفته است که معمولا با شروع ناگهانی علائم بی حالی، مدفوع خونی و مرگ همراه می‌شود، گله را مستعد عفونت های ثانویه می‌کند و هزینه های درمان را افزایش می دهد. با توجه به اهمیت پرورش بوقلمون در صنعت گوشت برای تشخیص بهتر و کاهش مرگ و میر، این مطالعه به‌منظور بررسی یکی از مهم ترین عفونت ها به نام آدنوویروس که باعث مرگ و میر گسترده در بوقلمون‌ها در استان اصفهان می شود طرح‌ریزی و انجام شد. در این مطالعه،80 نمونه خون و مدفوع از 10 مزرعه بوقلمون گوشتی استان اصفهان که از چهار قسمت غرب، شرق، شمال و جنوب استان جمع آوری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت.. در این تحقیق از روش PCR برای شناسایی آدنوویروس استفاده شده که در نهایت 12 نمونه مدفوع مشکوک به ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻰ و 2 نمونه خون بوقلمون های مشکوک به بیماری، بودند. نتیجه اینکه عفونت آدنوویروسی در مزرعه‌های بوقلمون وجود دارد و در حال حاضر برنامه ای برای کنترل این عفونت در مزرعه های بوقلمون وجود ندارد که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of adenovirus infections in broiler turkeys in Isfahan province, Iran

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Fathi 1
  • majid gholami ahangaran 2
  • Mohammad Hossein Moein Najafabadi 3

1 Islamic Azad Universityو Shahrekord إقشدزا

2 Islamic Azad University, Shahrekord Branch

3 Shahrekord Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Hemorrhagic enteritis is an acute disease in turkeys over 4 weeks of age, which is usually associated with the sudden onset of symptoms of lethargy, bloody stools and death, making the flock prone to secondary infections and increasing treatment costs. Considering the importance of turkey breeding in the meat industry, for better diagnosis and reduction of mortality, this study was planned and carried out in order to investigate one of the most important infectious diseases called adenovirus infections, which causes widespread mortality in turkeys in Isfahan province. In this study, 80 blood and feces samples from 10 meat turkey farms in Isfahan province, which were collected from four regions of the province were studied. In this research, PCR method was used to identify adenovirus infection. Finally, there were 12 fecal samples suspected of inclusion body hepatitis and 2 blood samples of turkeys suspected of the disease. The result showed that turkey adenovirus is circulating in turkey farms. There is no program in controlling of this infection in Isfahan, Iran that must be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adenovirus
  • turkey
  • molecular
  • detection