بررسی اثرات توام ایبوپروفن و 1 و 8 سینئول بر آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در رت‌های مبتلا به هایپرآمونمیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌‌‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زیست‌‌‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22034/ijvcs.2023.14019.1030

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثرات ایبوپروفن به تنهایی و همراه با 1 و 8 سینئول بر رفتار اضطرابی و استرس‌های اکسیداتیو در رت‌های نر بود. برای این منظور ابتدا 36 سر رت به شش گروه تقسیم شدند. به گروه کنترل، نرمال سالین و به پنج گروه دیگر آمونیوم استات به‌شکل درون‌صفاقی به‌مدت چهار هفته تزریق گردید و سپس به‌مدت دو هفته گروه هایپرآمونیا، سالین نرمال، گروه ایبوپروفن به‌میزان 15 میلی‌گرم ایبوپروفن، گروه سینئول 5 به‌میزان 5 میلی‌گرم سینئول، گروه سینئول 10 به‌میزان 10 میلی‌گرم سینئول و گروه سینئول - ایبوپروفن، روزانه به‌میزان 10 و 15 میلی‌گرم به ترتیب سینئول و ایبوپروفن به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند. برای بررسی حافظه فضایی از ماز آبی موریس و برای ارزیابی اضطراب از ماز به‌علاوه مرتفع استفاده شد. میزان آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز به منظور بررسی استرس‌های اکسیداتیو اندازه‌گیری شد. میزان بیان ژن‌های IL-6 و IL-1β با روش Real-time PCR در مغز ارزیابی شد. نتایج این پژوهش نشان داد در گروه ایبوپروفن نسبت به گروه هایپرآمونمیا به‌طور معنی‌داری حافظه فضایی بهبود و رفتار اضطرابی کاهش یافت (P<0.01)، ولی تغییر معنی‌داری در میزان آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز دیده نشد (P>0.05). در گروه ایبوپروفن همراه با سینئول 10 علاوه‌بر بهبود شاخص‌های فوق، افزایش معنی‌دار در آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز مشاهده گردید (P<0.01). این نتایج نشان می‌دهند که ترکیب ایبوپروفن همراه با سینئول علاوه‌بر بهبود حافظه فضایی و کاهش اضطراب، باعث کاهش استرس‌های اکسیداتیو نیز می‌گردد، لذا ممکن است استفاده توام این دو ترکیب در بهبود اختلالات شناختی و اضطراب ناشی از هایپرآمونمیا مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of 1,8cineole and Ibuprofen on Glutathione Reductase in rats with hyperammonemia

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Bahrami 1
  • Parichehreh Yaghmaei 1
  • Yousofvand Namdar 2
  • Issac Karimi 2

1 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Investigation of ibuprofen (Ibu) alone and in combination with 1,8-cineol (Cin) effects on the anxiety behavior and oxidative stress in male rats was aimed in this study. A total of 36 rats were divided into six equal groups including the control (recived normal saline), Ibu, Cin5, Cin 10 and Ibu+Cin. Intra-peritoneal injection of ammonium acetate for 4 weeks was used to induce hyperammonia. The animal were then adminstated with normal saline, 15 mg Ibu, 5 and 10 mg Cin and 10 mg Cin +15 mg Ibu/Kg, respectively. Morris water maze and Elevated plus maze was used respectively for evaluation of spatial memory and evaluation of anxiety. Glutathione reductase was measured for evaluation of oxidative stress. The expression levels of IL-6 and IL-1β were evaluated using Real-time PCR in brain tissue.The results showed a significant increase in spatial memory and a significant decrease in axiety behavior (p<0.01) in Ibu group compared to the control group, but no significant change(p>0.05) was observed in glutathione reductase levels. In addition to significant increase in spatial memory and decrease in anxiety behavior in Ibu-Cin group, a significant increase in glutathione reductase levels was seen(p<0.01).The expression level of IL-6 and IL-1β in Ibu-Cin5 and 10, and Ibu+Cin were significantly down-regulated compared to the control group.The results showed that the combination of Ibu and Cin reduces oxidative stress in addition to spatial memory enhancement and reduction of anxiety behavior; therefore, simultaneous application of these two compounds may be beneficial in improvement of hyperammonia-induced anxiety and cognitive impairments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hyperammonia
  • glutathione reductase
  • anxiety
  • ibuprofen
  • 1
  • 8-cineol

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402