بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در استان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

بروسلوز یکی از مهمترین بیماری‏های مشترک بین انسان و دام در سراسر جهان محسوب می‏شود. این بیماری به جز مناطقی که بروسلوز دامی در آن‏ها ریشه‏کن شده است،‏ در سایر نقاط جهان به فور گزارش می‏شود. کنترل بروسلوز در حیوانات منجر به کاهش معنی‏دار بیماری در انسان می‏گردد. به همین دلیل،‏ این مطالعه به منظور بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در استان کرمانشاه طی سال‏های 1392-1388 طراحی شد. داده‏های موردنیاز تعداد آزمون‏های اجراشده و واکسیناسیون دامی به تفکیک سال و نوع دام (گاو،‏ گوسفند و بز) از اداره دامپزشکی استان کرمانشاه اخذ گردید. بر اساس نتایج این مطالعه،‏ طی سال‏های 1388 تا 1392 تعداد 3570 مورد گوسفند،‏ 66077 مورد گاو و 52 مورد بز تحت بررسی بیماری بروسلوز قرار گرفته‏ که به ترتیب 397 (12‎/11%)،‏ 26 (04‎/0%) و 14 (92‎/26%) مورد از نمونه‏های اخذشده از گوسفند،‏ گاو و بز آلوده تشخیص داده شده‏‏ است. بیشترین میزان آلودگی به بروسلوز در جمعیت گوسفند و گاو استان،‏ مربوط به سال 1390 بوده که به ترتیب 247 راس گوسفند و 10 راس گاو آلوده به بروسلوز گزارش شده است. همچنین در این مدت،‏ تعداد 3268982 مورد گوسفند،‏ 484132 مورد گاو ،‏ 110849 مورد بز تحت عمل واکسیناسیون قرار گرفته شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می‏دهد،‏ تعداد موارد مثبت بیماری بروسلوز دامی در سطح استان کرمانشاه نسبتاً پایین است و با استفاده از برنامه‏های کنترلی موثر می‏توان میزان آن را به حداقل رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The epidemiological survey of animal brucellosis in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Yasser Shahbazi
  • Ehsan-Allah Afshari Safavi
  • Nasim Shavisi

چکیده [English]

Brucellosis considers one of the most important zoonotic diseases worldwide. It frequently reports all over the world, except in those countries where animal brucellosis has been eradicated. When the incidence of brucellosis is controlled in animal reservoirs, there is a corresponding and significant decline in the incidence in humans. This study was conducted to investigate epidemiological aspects of animal brucellosis in Kermanshah province through 2009-2013. Data of vaccinating livestock and also examined tests according to year and type of livestock (cows, sheep and goat) were obtained from Veterinary Organization of Kermanshah province. According to the results of the present study, 3570 sheep, 66077 cattle and 52 goat have been evaluated between 2009 and 2013 that 397 (11.12%), 26 (0.04%) and 14 (26.92%) of each animals were positive, respectively. The highest number of cases of the disease was reported in 2011 that 247 and 10 cases of sheep and cattle were positive. Moreover, during the period of the study 3268982 sheep, 484132 cattle and 110849 goats were vaccinated. The results of the present study indicated that the prevalence of brucellosis in livestock animals in Kermanshah province is relatively low and effective control program of the disease should be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epidemiological characteristics-brucellosis-Kermanshah-animal population-