دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1395 
تأثیر بیومین‎ایمبو و بیومین پی‎ای‎پی بر عملکرد رشد، پراکسیداسیون‎لیپیدی و نیتریک‎اکساید در سرم بلدرچین ژاپنی

سکینه سعیدی ابواسحقی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ حسین حسن پور؛ فریبرز خواجعلی


بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در استان کرمانشاه

یاسر شهبازی؛ احسان‏ اله افشاری صفوی؛ نسیم شاویسی


بررسی میزان حضور پادتن علیه کلامیدیا آبورتوس در تعدادی از گاوهای سقط کرده برخی از گاوداری های اطراف تهران- ایران

حسین اسماعیلی؛ محمود بلورچی؛ سمیرا کلباسی؛ مونا حامدی


استاندارد کردن روش الیزای نقطه‌ای برای تشخیص بروسلوز گوسفند و مقایسه آن با روش‌های سرولوژیک

مریم عباس والی؛ سید محمد حسین حسینی؛ رویا فیروزی


تثبیت داخلی شکستگی دیستال استخوان فمور با استفاده از کراس پین و وایر در یک قلاده سگ نژاد تریر

موسی جاودانی؛ علی قشقایی؛ زهرا نیکوصفت


بررسی تغییرات جمعیت فولیکولی و غلظت هورمون های پروژسترون و استرادیول در سیکل فحلی میش های نژاد نایینی

جواد جبیبی زاد؛ حمید کهرام؛ احمد ریاسی


اثر عصاره زنجبیل بر هورمون‌های جنسی موش صحرایی ماده در معرض تنش اکسیداتیو

شهره تاروردی سرابی؛ پروین شورنگ؛ محمد چمنی


بررسی تأثیر میواینوزیتول- سدیم سیترات و سرم بر قابلیت تکاملی جنین‌های گاوی شبیه‌سازی‌شده عاری از زوناپلوسیدا

حسن نظری؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ علی کدیور؛ محمد مهدی نادری؛ ابراهیم احمدی


بررسی ساختاری و عملکردی ژن کلسکواسترین 2 (CASQ2) مرغ با استفاده از RT-PCR و ابزارهای بیوانفورماتیک

مهدی بساکی؛ کرامت اساسی؛ محمدرضا تابنده؛ محمود امین لاری؛ احسان محسنی فرد


اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول‌های سرتولی گوسفند

علی کدیور؛ حسین حسن پور؛ پژمان میرشکرائی؛ فروتن صالحی نژاد؛ آزیتا افضلی؛ حسن نظری