تثبیت داخلی شکستگی دیستال استخوان فمور با استفاده از کراس پین و وایر در یک قلاده سگ نژاد تریر

نویسندگان

چکیده

یک قلاده سگ 5 ماهه نژاد تریر با سابقه افتادن از ارتفاع و با علایم لنگش در اندام حرکتی خلفی چپ،‏ التهاب،‏ پاسخ به درد و شنیدن صدای جرق جرق کردن (crepitus)‎ در حین ملامسه در این ناحیه،‏ به درمانگاه آموزشی دانشکده دامپزشکی کرمانشاه ارجاع داده شد. ارزیابی رادیوگرافی نشان دهنده شکستگی کامل عرضی در انتهای دیستال استخوان فمور اندام حرکتی خلفی چپ به همراه جابجایی کشکک بود. متعاقب جااندازی داخلی دو انتهای شکستگی،‏ با بهره‌گیری از دو کراس پین داخل استخوانی قطعات شکستگی در وضعیت طبیعی آناتومی ثبیت شده و به منظور ایجاد پایداری بیشتر،‏ دو انتهای شکستگی با استفاده از روش 8 شکل به یکدیگر فشرده شدند. رادیوگراف تهیه شده بعد از عمل،‏ نشانگر تعبیه صحیح پین‌ها،‏ جااندازی و تثبیت مناسب قطعات شکستگی بود. توصیه به محدودیت حرکت حیوان به مدت 8 هفته و پیگیری‌های بعد از عمل بیانگر نتیجه بخش بودن درمان جراحی شکستگی انتهای دیستال استخوان فمور بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal fixation of distal femur fracture using cross pin and wire in a terrier dog

نویسندگان [English]

  • Moosa Javdani
  • Ali Ghashghaii
  • Zahra Nikousefat

چکیده [English]

A 5 month-old terrier dog with history of falling and sign of clinical lameness in left hind limb with swelling, tenderness and crepitus in palpation was referred to the Veterinary Teaching Hospital of the School of Veterinary Medicine, Razi University. A complete transverse fracture at distal portion of left femur with subluxation of patella has been shown in radiological evaluation. Based on open reduction and internal fixation, fracture's fragments in anatomical alignment had been fixed by using two cross intramedullary pins. For excessive stability of mentioned alignment and reduction, the fracture ends were compressed exactly towards each other by passing an orthopedic wire via figure 8 wiring technique. The following radiographic evaluation confirmed correct insertion of cross pins and proper reduction and fixation of fracture's fragments. Ultimately, the method using pin and wire in surgical treatment of distal femur fracture seemed successful after eight-week exercise restriction and postoperative followings respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • femoral fracture-Dog-wire-cross pin-