بررسی ساختاری و عملکردی ژن کلسکواسترین 2 (CASQ2) مرغ با استفاده از RT-PCR و ابزارهای بیوانفورماتیک

نویسندگان

چکیده

کلسکواسترین 2 به عنوان بافر اصلی کلسیم در سلول‌های عضله قلبی،‏ در تنظیم آزادسازی کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی دخالت دارد. اختلال در عملکرد این پروتئین به آریتمی‌های قلبی و مرگ ناگهانی در انسان و حیوانات آزمایشگاهی منجر می‌شود. سندرم مرگ ناگهانی در جوجه‌های گوشتی یک بیماری قلبی است که با آریتمی‌های بطنی کشنده همراه است. تاکنون اطلاعات چندانی درباره مکانیسم بیماری‌زایی این بیماری در سطح مولکولی وجود ندارد. بر اساس شباهت‌های بالینی موجود در نحوه وقوع مرگ‌های ناگهانی در انسان و جوجه‌های گوشتی،‏ این‌گونه فرض شد که مکانیسم‌های مشابهی نیز زمینه‌ساز این اختلالات باشند. در این مطالعه ناحیه کدکننده ژن کلسکواسترین 2 در بطن چپ نژادهای مرغ گوشتی (کاب 500)،‏ تخم‌گذار (لگهورن) و بومی به وسیله PCR و توالی‌یابی مستقیم مشخص گردید. سپس توالی،‏ ساختار و عملکرد محصول این ژن با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که توالی،‏ ساختار و عملکرد کلسکواسترین 2 در نژادهای مختلف مرغ یکسان است و شباهت بسیار زیادی به همولوگ آن در سایر گونه‌ها دارد. با توجه به نتایج کلسکواسترین 2 می‌تواند کاندیدای مناسبی برای بررسی مکانیسم بیماری‌زایی سندرم مرگ ناگهانی در جوجه‌های گوشتی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural and functional analysis of chicken Calsequestrin 2 gene using RT_PCR and bioinformatics tools

نویسندگان [English]

  • Mehdi Basaki
  • Keramat Asasi
  • Mohammad Tabandeh
  • Mahmood Aminlari
  • Ehsan Mohseni Fard

چکیده [English]

Calsequestrin 2 (CASQ2), as principle intracellular Ca2+ buffer, is involved in regulation of Ca release from sarcoplasmic reticulum. In human and animal models, its dysfunction is associated with cardiac arrhythmia and sudden death. Sudden death syndrome (SDS) in broiler chickens is a cardiac disease associated with ventricular tachycardia (VT) and ventricular fibrillation (VF); however its pathogenesis at molecular levels is not precisely determined. Based on the similarities between clinical aspects of sudden death in human and chickens, we hypothesis that there may be also similar underlying mechanisms. Coding sequence of CASQ2 gene in left ventricle muscle of healthy broiler (Cobb 500), layer (Leghorn) and indigenous chickens was determined by RT-PCR and direct sequencing. Then, sequence, structure and function of the corresponding protein were analyzed using bioinformatics tools. The sequence of chCASQ2 was identical in different chicken breeds and was highly similar to that of human and other species. According to the results, we concluded that CASQ2 can be a suitable candidate molecule for investigation about SDS pathogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler chicken-Sudden death syndrome-Calsequestrin ?-Chicken-