طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی سونوگرافی دستگاه تولیدمثل گاو ماده

عنوان مقاله [English]

Designing and production of a software for cattle reproductive ultrasonography

نویسندگان [English]

  • Ali Kadivar
  • Vida Najafzade
  • Naser Shams Esfandabadi
  • Mehdi Kadivar
  • Sina Banitalebi
  • Najmeh Davoodian

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational software-cattle-ultrasonography-reproductive system-