آنالیز پیوستگی و بیان ژن فاکتور نکروز توموری با نمره سلولهای بدنی و ترکیبات شیر در گاو هلشتاین ایران

عنوان مقاله [English]

Analysis association and gene expression TNF? with somatic ell score and milk combinations in Holstein cattle Iran

نویسندگان [English]

  • parvaneh raufian
  • JALIL SHODJA
  • RAZIALLAH JAFARI JUZANI
  • GHOLAMALI MOGHADDAM
  • ARASH JAVANMARD

کلیدواژه‌ها [English]

  • mastitis-Somatic cell count-TNF?.-Expression gene-