کلونینگ ژن کد کننده پروتئین نوکلئوکپسید ویروس سپتی سمی هموراژی در باکتری اشیرشیاکلی برای تشخیص بیماری VHS در ماهیان قزل آلای رنگین کمان

نویسندگان

چکیده

بیماری ویروسی سپتی‌سمی‌هموراژِی (VHS) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های این ماهی است که اخیرا در ایران شیوع گسترده-ای یافته وخسارت های بسیار سنگینی را بر پرورش‌دهندگان تحمیل کرده است. به منظور شناسایی و اطمینان از وجود عامل بروز این تلفات، نمونه برداری از مزارع پرورشی استان چهارمحال و بختیاری- که کانون اصلی همه‌گیری و تلفات بالا بود صورت گرفت. ماهیان دارای علایم بالینی انتخاب و اندام‌های، کلیه قدامی، طحال، قلب و مغز آن‌ها جدا و در الکل ?? درصد ذخیره شدند. بر اساس آزمایش RT-PCR، بیماری VHS تایید شد؛ سپس برای استفاده در بررسی سرولوژیک VHS، یک قطعه از ژن نوکلئوکپسید(N) ویروس VHS، با پرایمرهای پیشنهادی OIE و اندکی تغییر، تکثیر و قطعه مورد نظر در وکتور PMAL-C?X کلون و سپس در باکتری اشیرشیاکلی Rosetta بیان گردید. پروتئین بیانی با کمک ستون کروماتوگرافی رزین آمیلوز خالص شد. پروتئین هدف با وزن KDa?? ازطریق SDS-PAGEو متعاقب آن ایمونوبلاتینگ ارزیابی شد. مشاهده بیان پروتئین با وزن ملکولی قابل انتظار در SDS-PAGE و واکنش مثبت این پروتئین با سرم موش ایمن شده با پروتئین MBP در ایمونوبلات نشان دهنده بیان موفق این قطعه از پروتئین در باکتری اشیرشیاکلی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cloning and expression of viral haemorrhagic septicaemia nucleocapsid (N) protein gene in E.coli (Escherichia coli)

نویسندگان [English]

  • roya rahnama
  • Masoud reza Seifi

چکیده [English]

Septicemia viral disease (VHS) is one of the most important diseases of fish that has recently been infected in Iran and has caused severe damage to breeders. In order to identify the possible cause of the losses, farmed fish were sampled from epicenter where massive mortalities and economic losses had been occurred. Samples were collected from relevant tissues (i.e. liver, kidney, spleen, heart, and brain) of rainbow trout with clinical signs of VHS disease. The samples were stored in ??% ethanol, to perform RT-PCR. Then, recombinant plasmids were tested for protein expression in E.coli Rosetta strain. SDS-PAGE analysis indicated the production of a recombinant protein with an expected molecular weight of ??KDa. Thereafter, the recombinant protein was purified by amylose resin and its antigenicity was accessed by immunoblotting using a mouse polyclonal serum prepared against MBP protein. Positive reaction of the expressed protein with anti-MBP protein indicated that the expressed N protein possess antigenic epitopes and could be applied in future immunological studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Onchorhynchus mykiss
  • Cloning
  • Escherichia coli
  • Septicemia viral disease (VHS)
  • Nucleocapsid protein (N)