مطالعه فیلوژنیتیکی و ژنوتیپی سویه های ویروس برونشیت عفونی گله های گوشتی به روش RT- PCR و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئینS1

نویسندگان

چکیده

تکامل و ایجاد سروتیپهای جدید و مختلف ویروس برونشیت عفونی بطور مستمر در حال انجام است که این امر هر ساله ضررهای اقتصادی فراوانی به صنعت طیور وارد می کند، لذا تعیین سریع و صحیح سروتیپ ها جهت انتخاب و توسعه ی واکسنهای مناسب سویه های هر منطقه به عنوان یک اصل مهم و تعیین کننده در کنترل این بیماری است. در این مطالعه نمونه‌ها از نای، ریه و کلیه از گله هایی با علائم تنفسی، مشکوک به بیماری برونشیت عفونی از گله های پرورش مرغ گوشتی استان فارس و چهارمحال و بختیاری به تعداد ?? نمونه بصورت تجمیع از ?? گله جمع آوری شدند. نمونه پس از آماده سازی برای ردیابی ویروس برونشیت عفونی با آزمایش RT-PCR انتخاب شد، سپس محصول PCR خالص شده برای تعیین توالی قطعه‌ای به طول ??? جفت باز از ژن S? به شرکت MWG آلمان ارسال شد. پاسخ توالی‌های اخذ شده بررسی و تصحیح شد. نتایج این مطالعه نشان داد سویه ی variant ? تبدیل به سویه ی غالب در این دو منطقه شده است. بیشترین شیوع جدایه‌ها مربوط به سویه‌ی variant ? بود که شامل ??% نمونه‌ها (? نمونه) می گردید و پس از آن سویه‌ی ماساچوست قرار داشت که در این بین ?/??% نمونه‌ها (? نمونه) و یک نمونه (?%) هم متعلق به سویه واکسن H??? بود. بنابراین با توجه به متفاوت بودن سویه های غالب در مناطق مورد مطالعه واکسنهای موجود در بازار نمی تواند محافظت ایمنی مناسبی ایجاد کند و نیازمند توسعه ی واکسنهای جدید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phylogenic study and strain characterization of Infectious bronchitis virus isolated from broiler herds by RT-PCR and S1 gene sequence analysis

نویسندگان [English]

  • azad rahimi
  • Abdolkarim Zamanimoghadam
  • Abdolhamid Shoshtari

چکیده [English]

Evolution and creation of IBV’s new serotypes continuously in processing that every year cause a lot of economic loses in poultry industries, so rapid and accurate determination in order to choose and develope suitable vaccines for controling this disease in every region as an important and determinative principle. Infectious bronchitis disease is one of the economical important disease in the poultry industry that every year cause a lot of economic loses and despite vaccination also it happen. Specimens of trachea and lungs taken from ?? suspected flock with respiratory problems collected from chicken farms in Fars and Chaharmahal and Bakhtiari Provinces. Samples tested by Chicken Red Blood cell Hem-agglutination and negative samples selected for determining Infectious bronchitis viruses by RT-PCR test. Then PCR product purred by "High pure PCR product purification Kit" Germany (Roche) company has been sent to sequencing a piece with ??? nucleotide base pair. Sequences checked and corrected by MEGA ? program. Phylogenetic analysis made by MEGA ? program using sequencing and National Center for Biotechnology Information. This study results show the majority of flocks infected by variant ? (??% samples), then mass type (??.?% samples) and finally (?% samples) were H??? vaccine- like isolates. So in according to difference in dominant stereotypes in this study with market place vaccines could not create cross immune therefore need to develop new vaccines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infectious bronchitis
  • S? sequencing
  • Infectious bronchitis isolates
  • RT-PCR
  • Iran Infectious bronchitis
  • variant ?