‌ تاثیر PRP آلوگرافت و PRP زنوگرافت بر ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش

نویسندگان

چکیده

آآسیب‌های وسیع استخوانی ناشی از تصادف، تومور، استئومیلیت، شل شدن ادوات تثبیتی، یا استئوتومی‌های اصلاحی نیازمند مداخلات جراحی میباشند، زیرا ترمیم خود به خودی فقط در آسیب‌های کوچک و محدود انجام می‌گیرد. پیوند استخوان خودی هنوز به عنوان یک استاندارد طلایی در پیوند به‌شمار می‌آید. امروزه استفاده از تکنیک‌هایی مثل پیوند خودی(آلوگرافت) ،غیرخودی(زنوگرافت) و جایگزین‌های مواد معدنی استخوانی بسیار رایج شده است. از بین هزاران عامل رشد می‌توان به عوامل رشد مشتق از پلاکت، عامل رشد عروقی و عامل رشد و تمایز دهنده اشاره کرد که بعد از ترشح باعث رشد و تکثیر سلولهای پیش‌سازو هم‌چنین فیبروبلاستهای موضع می‌شود. اگر در موضعی به دلیل کاهش جریان خون تعداد این سلولها کم باشد می‌توان با تزریق پلاکت و یا محتوای آنها روند ترمیم را افزایش داد. این پژوهش بر روی ?گروه خرگوش انجام شد. گروه شاهد که دچار نقیصه‌ی استخوانی بود هیچ ماده ای پیوند زده نشد (? خرگوش) ودر گروه اتولوگ (? خرگوش) که در محل نقیصه از استخوان خودی استفاده شد. در گروه زنولوگ (? خرگوش) که در آن از PRP گاوی و در گروه آلوژنیک (? خرگوش) که PRP خرگوش در آن استفاده شد. تزریق به این ? گروه در روزهای ?،? و? صورت گرفت و ارزیابی رادیوگرافی هر دو هفته تا ? هفته و هیستوپاتولوژی در هفته هشتم صورت گرفت. طی مشاهدات و ارزیابی که در این پژوهش صورت گرفت. نشان داد که استفاده ازPRP در نقیصه استخوانی خرگوش کارآمد بوده و این مسئله با استفاده از PRP گاوی (زنولوگ) بیشتر نمایانگر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of allograft PRP and xenograft PRP on bone defect healing in rabbit model

نویسندگان [English]

  • Siavash Sharifi
  • Amin Bigham-sadegh
  • moosa javdani
  • Ahmad oryan
  • mohamad shadkhast
  • sima montazeri

چکیده [English]

Bone injuries caused by accidents, tumors, osteomyelitis, loosening devices, fixed or corrective osteotomy surgical interventions are needed because spontaneous recovery occurs only in small and limited damage. Autografting technique is still as a golden standard technique but there are some limitations like harvested area complications. There are many osteoinduction agents such as platelet-derived growth factor, vascular growth factors and growth factor that cause cell differentiation, proliferation of cells and fibroblasts deposition. The platelet-rich plasma injection reduces the amount of tissue damages. This study was conducted on ? groups of rabbits. The control group (n=?) the defected area was left empty and in autograft group (n=?) autologous bone was implanted in the defected area. In xenogenic PRP group (n=?), bovine PRP ? ml was injected in the defected area. Finally, in allogenic PRP group (n=?), rabbit PRP ? ml was injected in the defected area. X-rays were taken on ??th, ??th, ??nd and ??th postoperative days. After ? weeks bone samples were taken from healed area for for histopathological evaluation. Results showed that the use of PRP has been efficient in rabbit bone defect healing and the use of bovine PRP is more representative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bone healing-Rabbit PRP-bovine PRP-rabbit model-