درمان موفق شکستگی فوقانی متاتارس دوم و چهارم (اسپلینت) اسب در شرایط مزرعه

نویسندگان

چکیده

مادیان پنج ساله نژاد عرب – ترک که در حین جابجایی با اسبکش دچار سانحه در اندام خلفی سمت چپ شده بود ارجاع گردید که بر اندام متأثر هیچ گونه وزن گذاری نداشت. علائم حیاتی طبیعی بود و عارضه زمینه ای خاصی مشاهده نگردید. معاینات بالینی و ارزیابی‌های رادیولوژی به عمل آمده نشان از شکستگی مورب و بسته استخوان‌های متاتارس دوم و چهارم (اسپلینت) داشت. بررسی‌های اولتراسونوگرافی آسیبی از ساختارهای لیگامانی و تاندونی را نشان نداد. در ادامه پس از آماده سازی‌های معمول، بیمار تحت بیهوشی عمومی قرار داده شد و پس بعد از اعمال کشش بر اندام آسیب دیده اقدام به گچ گیری اندام شد. ریکاوری از بیهوشی بدون عارضه خاصی انجام پذیرفت. با گذشت ? هفته اقدام به باز نمودن گچ گردید؛ بیمار بر اندام متأثر وزن گیری ناقص همراه با لنگش متوسط داشت. به مدت ? هفته دیگر توصیه بر فیزیوتراپی و قیار سم گردید به ‌نحوی که بعد از گذشت ?? هفته از زمان وقوع شکستگی، وزن گیری کامل و عدم لنگش مشاهده گردید. تثبیت عضو به روش گچ‌گیری در شکستگی‌های استخوان اسپلینت در مواردی که بخصوص با آسیب تاندونی و لیگامنتی همراه نباشد روشی ارزان و در مقایسه با سایر روش‌ها آسان‌تر و قابل انجام در شرایط مزرعه است. ارزیابی رادیوگرافی بعد از دوره نقاهت جهت بررسی بیشتر میزان موفقیت درمان بسیار ضروریست و در ارزیابی موفقیت روش بکار گرفته شده در کنار علایم بالینی نقش بسزایی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Successful treatment of the second and fourth metatarsal fractures (splint) of the horse in field conditions

نویسندگان [English]

  • nasser vajdi
  • Alireza Raayat Jahromi
  • Seyyed Morteza Ha' erian

چکیده [English]

A ?-year-old Turkish-Arabs Mare was presented with left hind limb severe lameness. The vital signs were normal and there was no specific Underlying disease. Radiological assessments showed an oblique and closed fracture of the second and fourth metatarsal bones (splint). The patient was placed under general anesthesia and the limb was put in the cast. Recovery from an uncomplicated anesthetic was performed. After ? weeks The patient had incomplete Weighing with moderate lameness. For another ? weeks’ recommendation was made on physiotherapy. After ?? weeks of fracture, complete weighing and mild lameness were observed. Fixation of the limb with cast, recommended in this type of fracture in field condition.A ?-year-old Turkish-Arabs Mare was presented with left hind limb severe lameness. The vital signs were normal and there was no specific Underlying disease. Radiological assessments showed an oblique and closed fracture of the second and fourth metatarsal bones (splint). The patient was placed under general anesthesia and the limb was put in the cast. Recovery from an uncomplicated anesthetic was performed. After ? weeks The patient had incomplete Weighing with moderate lameness. For another ? weeks’ recommendation was made on physiotherapy. After ?? weeks of fracture, complete weighing and mild lameness were observed. Fixation of the limb with cast, recommended in this type of fracture in field condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mare
  • splint bone
  • fracture
  • cast