بررسی اثرات محلول های هایپرتونیک نمکی و ژلاتین بر میزان لاکتات و الکترولیت های خون گوسفندان مبتلا به اندوتوسمی تجربی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات محلول‌های هایپرتونیک سالین و ژلاتین بر میزان غلظت پلاسمایی لاکتات و غلظت سرمی الکترولیت‌های سرم متعاقب درمان اندوتوکسمی تجربی، ?? رأس گوسفند در ? گروه کنترل منفی، کنترل مثبت، هایپرتونیک سالین و ژلاتین تقسیم شدند. اندازه‌گیری لاکتات پلاسما نشان داد بلافاصله بعد از القای اندوتوکسمی، میزان آن افزایش یافته است و در گروه کنترل مثبت تا ??? دقیقه پس از القای اندوتوکسمی همچنان بالا بوده است، اما در گروه هایپرتونیک سالین ?? دقیقه پس از تزریق و در گروه ژلاتین از ?? دقیقه پس از تزریق کاهش معنی‌داری مشاهده شده است (??/?p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Hypertonic saline and Gelatin solutions on lactate and electrolytes of blood in experimental endotoxemic sheep

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghane
  • Sajjad Yarali Dardani

چکیده [English]

Blood lactate and electrolytes (Na, K, Ca, and P) concentrations evaluate following treated experimental endotoxemic sheep by hypertonic saline and gelatin solutions. In order to this study, ?? sheep were divided into ? groups: negative and positive groups and hypertonic saline and gelatin groups. Concentrations of plasma lactate increased post endotoxemia induction and had high level in positive group till ??? minutes post LPS infusion, however hypertonic saline and gelatin solutions decreased significantly lactate concentration ?? and ?? minutes post endotoxemia induction, respectively (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endotoxemia
  • Hypertonic Saline
  • Gelatin
  • Lactate
  • Electrolytes
  • Sheep