دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، دی 1399 
ارزیابی آزمایش الایزای خانگی برای تشخیص آنتی بادی ضد اوستروس اویس در گوسفند

علیرضا البرزی؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ زینب یوسفوند


اثرات عصاره جلبک Cystoseira indica بر سطح شاخص‌های استرس اکسیداتیو و بازماندگی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

سراج بیتا؛ نازنین قربانی رنجبری؛ عبدالحسین جانگران نژاد


پاسخ آنتی بادی شتر مرغ به واکسن روغنی نیوکاسل تولید مؤسسه رازی

سعید عطایی کچویی؛ نجمه معتمد


مطالعه اثر عصاره آبی میوه گیاه عناب بر میزان غلظت کلسترول و تری گلیسرید سرم خون در رتهای ویستار

مجید مروتی شریف اباد؛ الهام صالحی؛ عامر فلاحتی دوین


اثر جدایه انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و لاکتوفید بر عمل‌کرد، پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی ژژنوم بلدرچین باب‌وایت

سید جواد حسینی واشان؛ باقر حیدری صادق؛ نظر افضلی؛ محسن مجتهدی


تأثیر سیمبیوتیک چند گونه ای بر پارامترهای هماتولوژی، بیوشیمیایی و رشدگوساله‌های نوزاد

محمدرضا اصلانی؛ احمدرضا صفیان؛ افشین جعفری دهکردی؛ عبدالناصر محبی


اثر منشا پدری و عوامل محیطی بر روی صفات تولیدمثلی تعدادی از تلیسه های هلشتاین در استان اصفهان

حسین مهربان؛ وجیه یزدانی؛ علی محرری؛ علی کدیور


بررسی میزان شیوع لیشمانیوز احشایی در جمعیت سگ‌های ولگرد شهر یزد به روش الیزا

سید سیاوش قریشی؛ بهارک اختردانش؛ مازیار جاجرمی؛ ایرج شریفی


تاثیر عصاره‌های آبی و اتانولی گیاه زنیان) Ammi trachyspermum) و چای کوهی ( Stachys lavandulifolia) بر باکتری استرپتوکوکوس گونه Streptococcus iniae عامل بیماری استرپتوکوکوزیس

پروین محسنی؛ امین نعمت الهی؛ مریم عباس والی؛ جهانگیر کبوتری کتج


بررسی اثرات محلول های هایپرتونیک نمکی و ژلاتین بر میزان لاکتات و الکترولیت های خون گوسفندان مبتلا به اندوتوسمی تجربی

محسن قانع؛ سجاد یارعلی دارانی


بررسی مقایسه ی کارآیی دو روش تجویز عمقی و استاندارد داخل پستانی سفتیوفور در درمان ورم پستان های بالینی

بابک خرمیان؛ سعید رحمتی؛ کامران شریفی


ارزیابی اثر عصاره الکلی کرفس کوهی بر شاخص‌های تولید، میزان تلفات و پروفایل لیپیدی جوجه‌های گوشتی مبتلا به سندرم آسیت

محمد قاسمی شمس آبادی؛ شهاب بهادران؛ حسین حسنپور؛ عبدالناصر محبی