ارزیابی میزان شیوع لکوز گاوی در گاوهای کشتارشده دریکی از کشتارگاه‌های صنعتی استان تهران(90-1382)

نویسندگان

چکیده

لکوز گاوی یک بیماری ویروسی زئونوز می‌باشد که گاوها را آلوده می‌کند و سلول‌های خونی،‏ ترشحات خونی،‏ فراورده‌های بیولوژیک و فراورده‌های گوشتی و شیری می‌تواند به این ویروس آلوده گردد. به همین منظور موارد لکوز گاوی در طی دهه اخیر در یکی از کشتارگاه های صنعتی استان تهران مورد مطالعه قرار گرفت تا بدین وسیله عوامل خطرساز این بیماری تعیین گردد. دراین بررسی ده ساله که در یکی از کشتارگاه‌های استان تهران صورت پذیرفت 132 مورد لکوز گاوی پس از ذبح گاوها در لاشه به همراه آزمایشات هیستوپاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همه 132 مورد گاو مبتلا به لکوز ماده بوده،‏بالای 2 سال سن و میانگین وزنی 180 کیلوگرم داشتند. بیشترین درصد مبتلایان در فصل تابستان ،‏ همچنین بیشترین موارد لکوز به ترتیب در لاشه‌های مربوط به دامداری‌های صنعتی(5‎/79 درصد) و سپس سنتی(5‎/20 درصد) بوده است. در این بررسی پس از ذبح گاوها در لاشه علائمی نظیر بزرگ شدن عقده‌های لنفاوی لاشه شامل ایلیاک داخلی،‏ ایلیاک خارجی،‏ مغابنی عمقی و پیش سینه‌ای،‏ درگیری قلب و سایر ارگان‌ها به همراه ادم تشخیص داده شد.جهت تشخیص بیماری و نحوه درست قضاوت کشتارگاهی و نقش آن در تامین سلامتی انسان‌ها علاوه بر آموزش صحیح بازرسان در امرتشخیص لکوز گاوی،‏انجام مطالعات هیستوپاتولوژیک در آزمایشگاه موجود در کشتارگاه نیز الزامی می‌باشد.راه‌های کنترل و ریشه کنی بیماری در گله های گاو شیری در کاهش موارد بیماری موثر به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of bovine leukosis prevalence in bovine slaughtering in one of industrial slaughterhouses of Tehran province during (2003-2011)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Mashak
  • amir shakerian
  • afshin motaghifar
  • bizhan moradi
  • hamidreza sodagari

چکیده [English]

Bovine leukosis is a viral zoonotic disease that can infect cattle. Blood, secretions, meat, dairy products and biological products may be contaminated with this virus. For this purpose bovine leukosis cases were studied during this 10-years in one of industrial slaughterhouses of Tehran province to thereby identify the factors of increasing incidence of this disease and to present effective ways to reduce it. This study carried out in one of slaughterhouses of Tehran province. Inspections for about 132 leukosis bovine meats in the carcass of slaughtered cows with histopathological examination were conducted. The results were shows that among 132 leukosis cows, all of cases were maternal, over2 years old and mean weight of them were 180 kg. Most of them were in the summer. Most cases were seen in the carcass of the industrial farms (79.5%) and then the traditional farms (20.5%), respectively.In this study was diagnosed some symptoms in carcass of slaughtered cattle such as enlarged lymph nodes (external and internal iliac, deep inguinal and plstronis), heart and other organs with edema. For diagnosis improving and right slaughterhouse assessment and its role in human health, must be trained inspectors in the diagnosis of bovine leukosis properly. In addition histopathological studies are required in the slaughterhouse laboratory. Also control and eradication of diseases in farm seems to be effective in reducing disease

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine leukosis-Histopathological findings-Slaughterhouse inspection-Tehran-