مطالعه بالینی، آسیب ‌شناسی و سم ‌شناسی شیوع مسمومیت ناشی از متیل جیوه در یک گاوداری شیری از شهرستان شاهرود

نویسندگان

چکیده

مسمومیت با جیوه در سال 1391در شهرستان شاهرود استان سمنان در یکی از دامداری های صنعتی تولید شیر رخ داد و از نظر بالینی به صورت ناتوانی در حرکت و از پا افتادگی تا پد یدار شدن حالت احتضار و نهایتا مرگ دام مبتلا خودنمایی می‌کرد . یافته‌های هیستوپاتولوژی که عمد تا آسیب های عروقی بافت‌های مننژ ومغز،‏ پارانشیم مغز از جمله نرون ها و بافت کلیه را نشان داد که ظن مسمومیت با ترکیبات ارگانیک جیوه را تقویت می نمود. در آزمایشات سم شناسی میزان متیل مرکوری در بافت های مغز،‏ کلیه و کبد گاو رو به موت ذبح شده به ترتیب 07‎/0،‏ 03‎/0 و 02‎/0 میکروگرم در هرکیلو گرم بود و میزان متیل مرکوری در کلش برنج مورد مصرف در واحد درگیر 9‎/0 میلی‌گرم در کیلوگرم اندازه گیری شد. . به استناد نشانه‌های بالینی و هیستوپاتولوژیک مغز و کلیه دام ذبح شدن و نتایج سم شناسی علت تلف شدن 75% گاوهای آبستن سنگین و کم شیر در واحد درگیر که عمده غذای آن‌ها را کلش برنج تشکیل می‌داد مسمومیت با متیل جیوه تشخیص داده شد.به علت در دسترس نبودن داروهای باند کننده‌های و دفع کننده‌های جیوه از بدن تنها توصیه گردید که مصرف جیره آلوده به جیوه به طور کامل متوقف شده و برای درمان دام‌هایی که به تازه گی مبتلا شده بودند از ذ غال فعال و مسهل از یک طرف واز سوی دیگراز مایع درمانی برای تأمین آب و الکترولیت و آنتی اکسیدان‌هایی چون ویتامینE،‏ ،‏سلنیوم و ویتامین C بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clinical, Histopathological and Toxicological Study of Methyl mercury Poisoning in a Dairy Herd in Shahrood City of Semnan Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Gharagozlou
  • Taghi Taghipour Bazargani Taghipour Bazargani
  • Alireza Khosravi
  • Shahabedin i Javad
  • Jamileh i Salaramol
  • Mehrdad Latif

چکیده [English]

In 1391 methyl mercury toxicosis rapidly caused affected cattle enable to move, recumbent and even moribund in this intoxication.Histopathological findings were hyalinization and fibrinoid necrosis of meningeal and brain parenchyma vascultures,degeneration and necrosis of the nerve cells including the cerebellar purkinji cells,hemorrhages within leptomeninges and Virchow-Robin spaces due to vascular damages, brain edema
and toxic nephritis characterized by coagulative necrosis and degenerative changes of the cells linning the proximal tubules of the kidney. In this engagement the amount of methylmercury in the fixed brain, kidney and liver of moribund slaughtered cattle were 0.07, 0.03 and 0.02 ppm respectively. In addition the amount of methyl mercury of rice straw, the main food of the two affected sections of the herd was 0.9 ppm.Considering clinical symptoms and histopathological findings of brain and kidney toxicological examination, the heavy pregnant cattle and low milk producing cows which consumed much more contaminated rice straw resulted in methyl mercury intoxication.Due to non-accessible mercury binder it was not possible to treat the intoxicated animals. .Finally, it is necessary to consider the three following advices.1-animals should not reach to mercury polluted feed staffs,2-as soon as new cases diagnosed ,they should be treated with charcoal, an astringents and complimentary treatments including liquid therapy and injection of anti-oxidants(Vitamin C, Vitamin E and Selenium).

کلیدواژه‌ها [English]

  • CNS and Kidney damages-prostration and Moribund-Methyl Mercury toxicity-Keywords
  • Dairy cow-