دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، مهر 1393 
ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و ماکروسکوپی اثر عصاره اسطوخودوس برروی التیام زخم در مدل حیوانی خرگوش

محمد شادخواست؛ حسین نورانی؛ امین بیغم صادق؛ فهیمه اسلامی


اثر تجویز دوزهای مختلف هورمون های PMSG و hCG بر میزان لقاح و باروری موش های صحرایی نژاد ویستار

جواد جاویدی؛ رضا رنجبر؛ یزدان مظاهری؛ حسن مروتی؛ فرید براتی


اندازه مهره ای قلب در رادیوگرافی از قفسه سینه گوساله های سالم

علیرضا غدیری؛ آریا رسولی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ علی غلامی سپهوند


مقایسه تأثیر دو نوع محیط کشت دست ساز (SOF) و تجاری (G1/G2) بر تکوین آزمایشگاهی جنین های منجمد و غیر منجمد موشی

فرنوش جعفرپور؛ الهام بنکدار؛ محمد علی ادریس؛ عزیزالله باختری؛ وجیهه عسگری؛ سید مرتضی حسینی؛ مهدی حاجیان؛ محمد حسین نصر اصفهانی


مطالعه تأثیر تکرار پیش دوشی گاوهای شیری بر بار میکروبی شیر

مجید محمدصادق؛ احمدعلی زرگران


اثر سیزاپراید، بتانکول و اریترومایسین در جذب ایمونوگلوبولین های آغوز در گوساله‌های نوزاد

سید مرتضی قریشی؛ محمد نوری؛ آریا رسولی؛ مسعود قربانپور


ارزیابی تاثیر دو روش همزمان‌سازی اوولاسیون، هیتسینک و آوسینک، روی میزان آبستنی در گاوهای شیری

ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ علی صحافی


مطالعه بالینی، آسیب ‌شناسی و سم ‌شناسی شیوع مسمومیت ناشی از متیل جیوه در یک گاوداری شیری از شهرستان شاهرود

محمد جواد قراگزلو؛ تقی تقی پور بازرگانی؛ علیرضا خسروی؛ شهاب الد ین جوادی؛ جمیله سالار آملی؛ مهرداد لطیفی


تأثیر آویشن و دارچین بر میزان اکسیداسیون لیپید‌‌ها و نیتریک‌اکساید در بلدرچین ژاپنی

محمد قاسمی شمس آبادی؛ عبد‌الکریم زمانی‌مقدم؛ سعید حبیبیان دهکردی؛ حسین حسن پور