مطالعه اثر ژل عصاره های گل میخک و ریواس بر ترمیم زخم پوست در موش صحرایی

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر اثر ترکیبی عصاره گیاهان گل میخک و ریواس بر ترمیم زخم مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این مطالعه40 سر موش صحرایی نژاد ویستار با وزن 200 – 250 گرم مورد استفاده قرار گرفت. در ناحیه اطراف ستون مهره های هر یک از موشها زخمی به ضخامت تمام پوست به طول یک سانتیمتر ایجاد شد. سپس موشها به طور تصادفی به 2 گروه تیمار (20 سر) و شاهد (20 سر) تقسیم شدند. زخمهای گروه تیمار بطور موضعی بوسیله ترکیب ژل عصاره گل میخک و ریواس دو بار در روز به مدت 3 روز مورد درمان قرار گرفت. در روزهای 3،‏ 7،‏ 10 و 14،‏ پس از سنجش میزان انقباض زخم،‏ 5 سر موش از هر گروه معدوم شده و نمونه های بافتی جهت آزمایشات هیستوپاتولوژی اخذ گردید. در این مطالعه میزان انقباض زخم در گروه تیمار در تمام روزها در گروه تیمار از گروه شاهد بیشتر بود هر چند این اختلاف از نظر آماری معنادار نبود (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the effect of Syzygium aromaticum and Rheum officinale extract gel on skin wound healing in rat.

نویسندگان [English]

  • Iraj Karimi
  • Amin Dabili

چکیده [English]

In the present study efficacy of Eugenia caryophilla and Rheum officinale extract have been investigated on the wound healing. Forty Wistar rats, weighting 200-250 g, were taken for this study. A full thickness wound in 1 cm length was created on the paravertebral region of each animal. Then animals were divided to experiment (n=20) and control groups (n=20), randomly. Wounds of animals in experiment group were treated with combined Eugenia caryophilla and Rheum officinale extracts twice a day for 3 days. On days 3, 7, 10 and 14, after assessment of wound contraction rate, 5 rats of each group were euthanized and tissue samples were obtained for histopathologic examination. In this study wound contraction was more evident in experiment group than control group in all days, however there was no significant difference between them (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • rat-skin wound-Syzygium aromaticum-Rheum officinale-