تاثیر نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع امگا-3 به امگا-6 بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

مطالعه‌ حاضر با 4 تیمار به شرح زیر طراحی گردید: 1) جیره حاوی 5% روغن سویا،‏ 2) جیره حاوی 5% روغن سویا + ویتامین‌E،‏ 3) جیره حاوی 5% روغن کتان و4) جیره حاوی 5% روغن کتان + ویتامین‌E. روغن‌های کتان و سویا به عنوان منابع اسید‌های چرب غیر-اشباع امگا-3 و امگا-6 استفاده شد. در مجموع تعداد 192 جوجه یک روزه گوشتی راس 308 به صورت تصادفی بین 16 پن (12 پرنده برای هر پن) تقسیم شدند. تیمار‌های غذایی از سن 1 تا 42 روزگی تغذیه شدند و عملکرد رشد در طول دوره آزمایش ثبت گردید. در پایان آزمایش،‏ خونگیری انجام و مشخصات لاشه و مورفولوژی روده ثبت شد. تاثیر تیمار بر عملکرد رشد،‏ مصرف خوراک،‏ اضافه وزن،‏ ضریب تبدیل خوراک و ویژگی‌های لاشه معنی‌دار نبود. سطح سرمی کلسترول و تری‌گلیسرید،‏ وزن کبد و درصد چربی شکمی در پرندگان تغذیه شده با روغن کتان پایین‌تر بود (0‎/05>P)‎. بین تیمار‌ها از نظر ارتفاع پرزها،‏ سطح جذب آنها و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در دئودنوم اختلاف معنی‌داری وجود داشت. به طوری که تیمارهای دریافت کننده روغن کتان با ویتامین‌E و روغن سویا بدون ویتامین‌E به ترتیب،‏ بیشترین و کم‌ترین میزان را داشتند(0‎/05>P)‎. می توان نتیجه گرفت که اسیدهای چرب امگا-3 در مقایسه با امگا-6،‏ اثرات کاهش‌دهنده چربی بیشتری در جوجه‌های گوشتی دارند و با تغییرات مورفولوژیکی در روده بازده‌جذب روده ای را بهبود می بخشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids diet on growth performance, intestinal morphology and lipogenesis in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Ali Rostami
  • Abdolkarim Zamani-Moghaddam
  • Fariborz Khajali
  • Hossein hassanpour

چکیده [English]

The present study was conducted with 4 dietary treatments including: 1) diet containing 5% soybean oil, 2) diet containing 5% soybean oil with vitamin E, 3) diet containing 5% flax oil and 4) diet containing 5% flax oil with vitamin E were used. Flax oil and Soybean oil were used as n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids (PUFA) sources, respectively. A total of 192 day-old broilers (Ross 308) were randomized across 16 floor pens (12 birds per litter pen). The dietary treatments were applied from 1 to 42 d of age in which growth performance was measured. At the end of trial, blood sampling was done and carcass characteristics and gut morphology were recorded. There were no significant difference between treatments in terms of growth performance, total feed intake, weight gain, FCR and carcass characteristics. Birds fed flax oil had lower serum triacylglyceride, cholesterol and they had significantly lower liver and abdominal fat pad weights (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • duodenum-lipogenesis-flax-soya-chicken-