تأثیر نوع و غلظت ضدیخ‌های نفوذپذیر در روند انجماد شیشه‌ای بر قابلیت بقای بلاستوسیست گوسفندی تولیدشده در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به‌منظور بهینه‌سازی روش انجماد شیشه‌‌ای جنین حیوانات اهلی و دستیابی به بالاترین میزان بقای بعد از انجماد-ذوب جنینهای این‌گونه حیوانات در مراحل پیشرفته‌‌تر قبل از لانه‌گزینی مطرح شد و تأثیر غلظت‌‌های متفاوت ضدیخ‌های نفوذپذیری چون اتیلن‌‌گلیکول (6.3،‏ 4.5 و 5.4 مول به ازای هر لیتر) و گلیسرول (2.8،‏ 3.4 و 4.2 مول به ازای هر لیتر) در محیط اصلی انجماد و نیز نوع ضد یخ به‌کاررفته به‌عنوان ضد یخ اصلی در محیط‌‌های تعدیل‌کننده مورد بررسی قرار گرفت. بلاستوسیست‌‌های گوسفندی تولیدشده در شرایط آزمایشگاهی در روز ششم با استفاده از روش متداول در نی‌‌های 0.25 میلی‌‌لیتری مخصوص انجماد در دو گروه محیط‌‌های تعدیل‌کننده حاوی اتیلن‌‌گلیکول و محیط‌‌های تعدیل‌‌کننده حاوی گلیسرول به‌عنوان ضد یخ غالب،‏ آبگیری شده و نمونه‌‌های هر گروه نیز به سه محیط‌‌ انجماد حاوی 20،‏ 25 و 30 درصد اتیلن گلیکول و گلیسرول منتقل شدند. پس از ذوب جنین‌‌های گروه‌های مختلف،‏ میزان بقای بلاستوسیست‌‌ها پس از 24 و میزان تفریخ پس از 72 ساعت مورد ارزیابی و ثبت قرار گرفت. نتایج این مطالعه پس از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد باوجود نفوذپذیری بالاتر و سمیت پایین‌‌تر اتیلن گلیکول نسبت به سایر ضدیخ‌‌های نفوذپذیر،‏ جنین‌‌های گوسفندی در مرحله بلاستوسیست پس از آبگیری در محیط‌‌های تعدیل‌کننده حاوی گلیسرول به‌عنوان ضدیخ غالب میزان بقا و رشد بهتری از خود نشان می‌‌دهند (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of type and concentration of the permeable cryoprotectants on the viability of vitrified-warmed ovine blastocysts produced in vitro

نویسندگان [English]

  • Hassan Nazari
  • Ebrahim Ahmadi
  • Azita Afzali
  • Abolfazl Shirazi

چکیده [English]

This study was designed to optimize the vitrification of domestic animals embryos and achieve the highest survival rates after freezing-thawing pre-implantation embryos, in these animals and then the effect of different concentrations of permeable cryoprotectants such as ethylene glycol (3.6, 4.5 and 5.4 mmol per liter) and glycerol (2.8, 3.4 and 4.2 mmol per liter) in the vitrification medium and the type of cryoprotectant used in equilibration media were studied. In conventional vitrification method in 0.25 ml straws, ovine in vitro produced blastocysts on day 6 were equilibrated in equilibration media containing ethylene glycol or glycerol and then the embryos of each group were transferred to the vitrification solution containing 20, 25 or 30% ethylene glycol and glycerol. Blastocysts survival and hatching rate were recorded after 24 and 72 hours, respectively, after thawing of embryos in each group. In spite of higher permeability and lower toxicity of ethylene glycol compared with other cryoprotectants, a trend of higher survival and developmental rate was obtained in vitrified/warmed blastocysts that equilibrated in medium containing glycerol (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ovine-Cryopreservation-Ethylene glycol-Blastocyst-Glycerol-