یافته‌های رادیوگرافی متالوزیس در استخوان تیبیا در یک دلیجه معمولی (Falco tinnunculus)

نویسندگان

چکیده

به دلیل شکار بی‌رویه‌ی پرندگان شکاری،‏ ارجاع این پرندگان همچون دلیجه به دلیل شکستگی‌های استخوان‌های بال و یا پا به امری متداول در کلینیک‌های دامپزشکی تبدیل شده است. اغلب اوقات به دلیل شکستگی‌های ترکیبی،‏ ترمیم استخوان‌ها نیازمند قرار‌دهی پین‌ در داخل استخوان‌های شکسته است که ممکن است عوارضی همچون خم‌شدگی ایمپلنت،‏ شکستگی پین‌ها و عارضه‌ی متالوزیس رخ دهد. در عارضه‌ی متالوزیس تولید بافت‌های نرم و آسیب‌های استخوانی در مجاورت ایمپلنت‌های فلزی رخ می‌دهد. در این واکنش‌،‏ ایمپلنت فلزی به‌عنوان جسم خارجی عمل می‌کند و واکنشگرهای التهابی غیراختصاصی را آزاد می‌کند. در این مطالعه یافته‌های رادیوگرافی متالوزیس در استخوان تیبیا در یک دلیجه معمولی که توسط پینی از جنس استیل زنگ‌نزن ایجاد شد،‏ بیان شده است. در تصاویر رادیوگرافی این عارضه نازک شدن کورتکس و حضور نواحی رادیولوسنت در حفره‌ی مرکزی استخوان در اطراف پین مشاهده شد و استخوان در ناحیه‌ی درگیر حالت متسع و کیستی پیداکرده بود و تورم بافت نرم نیز قابل رؤیت بود. پس از در آوردن پین،‏ یافته‌های رادیوگرافی شامل کاهش نواحی رادیولوسنت و افزایش ضخامت و رادیو اپک تر شدن کورتکس و کاهش تورم بافت نرم بود. مطالعات نشان می‌دهند که پین‌های داخل مدولاری از جنس استیل زنگ‌نزن ممکن است به دلیل پدیده‌ی خوردگی سطحی آن‌ها و آزادسازی محصولات حاصل از خوردگی به صورت موضعی و یا سیستمیک سبب افزایش بروز عارضه‌ی متالوزیس گردند؛ بنابراین جایگزین کردن این نوع پین‌ها با پین‌های از جنس تیتانیوم به دلیل سطح پائین تر رهاسازی یون‌های توکسیک،‏ آلرژی‌زا و کارسینوژنیک،‏ می‌تواند از بروز واکنش‌های التهابی از جمله متالوزیس جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Radiographic findings of metallosis in tibia of a common kestrel (Falco tinnuculus)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Hosseini
  • Mohammad Hasan Mehraei Hamzekolaei

چکیده [English]

Due to excessive hunting of birds of prey in recent years, referring of these birds like kestrels as a result of wing and leg fractures to veterinary clinics has become widespread. Mostly due to comminuted fractures, the insertion of intraosseous pins into the broken bones might be necessary, which could lead to bending of the implant, pin breaking and metallosis. In Metallosis, production of soft tissues and bone damages occur near the metallic implants. In these kinds of reactions, metallic implant acts as foreign body and releases the nonspecific inflammatory processors. In this study radiographic findings of metallosis in the tibia of a common kestrel, which occurred due to reaction to a stainless steel pin, is explained. In radiographic images, thinning of bone cortex and the presence of radiolucent areas in the central cavity of the bone around the pin was observable. After removing the pin and decreasing the severity of metallosis, radiographic findings included decrement of radiolucent areas and increment of the diameter of the cortex and more radiopaque cortex and reduction of soft tissue inflammation. Studies show that stainless steel intramedullary pins might heighten the chance of metallosis in accordance with superficial corrosion of the steel and local or systemic releasing the metallic products of corrosion. So replacing stainless steel with titanium, because of lower amount of toxic, allergic and carcinogenic ions, would prevent inflammatory processes like metallosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metallosis-common kestrel-clinical report-radiography-