مقایسه اثر استفاده از سلنیوم معدنی و آلی (مخمر سلنیوم) بر غلظت سرمی سلنیوم و گلوتاتیون پراکسیداز در اسب های پرش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران.

2 گروه علوم درمانگاهی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران.

3 دامپزشک، بهداشت و بیماری‌های اسب، تهران- ایران.

4 سازمان غذا و دارو، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران- ایران.

10.22034/ijvcs.2022.11193

چکیده

     سلنیوم یکی از اجزای سلنوپروتئین­ها و آنزیم­های مهم بدن است که برای اعمال دفاعی آنتی­اکسیدانی، تولید هورمون­های تیروئید، سنتزDNA، تولیدمثل و از بین بردن سلول­های سرطانی از طریق کاهش ذخیره خون تومورها ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه اثر استفاده از سلنیوم معدنی و آلی بر غلظت سرمی سلنیوم در اسب­های پرش بود. این مطالعه روی 21 راس اسب به ظاهر سالم (مادیان) دوخون، در محدوده سنی 5 تا 8 سال و در یکی از باشگاه­های استان تهران انجام شد. اسب­ها به صورت تصادفی به دوگروه تیمار و یک گروه شاهد تقسیم شدند؛ گروه اول (شاهد) جیره عادی شامل جو، یونجه و کاه فاقد مکمل سلنیوم در یک دوره 28 روزه دریافت کرد؛ اسب­های گروه دوم علاوه بر جیره عادی، مکمل حاوی سلنیوم معدنی (NaSeO3) به میزان 1 میلی­گرم به همراه کنسانتره روزانه دریافت کردند و گروه سوم علاوه بر جیره عادی، مکمل آلی سلنیوم یا مخمر سلنیوم به میزان 1 میلی­گرم در یک دوره مشابه دریافت کردند. در روزهای صفر، 14 و 28 از ورید وداج تمام اسب­های شاهد و تیمار خون­گیری شد و پس از سانتریفیوژ، سرم جدا و فریز گردید. مقادیر سرمی سلنیم با روش جذب اتمی و گلوتـاتیون پراکسیداز سرم با کیت بیوشیمیایی اندازه گیری شد. فعالیت سرمی آنزیم گلوتـاتیون پراکسیداز تفاوت معنی­داری را بین دو گروه تیمار در مقایسه با گروه شاهد (05/0 P≤) نشان داد. میانگین غلظت سرمی سلنیوم در روزهای 14 و 28 در گروه­های تیمار در مقایسه با گروه شاهد، افزایش معنی­داری داشت (006/0 P≤) که این افزایش در گروه دریافت کننده سلنیوم آلی بیشتر بود (004/0 P≤). نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از مکمل سلنیوم در یک دوره 28 روزه می‌تواند سلنیوم مورد نیاز در اسب­های ورزشی را تامین کند و آنزیم گلوتـاتیون پراکسیداز می تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت سلنیوم در گروه­های تحت مطالعه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Effect of Organic and Inorganic Selenium (Selenium Yeast) Supplementation on Serum Selenium Concentration and Glutathione Peroxidase in Jumping Horses

نویسندگان [English]

  • Farimah Faraji 1
  • Saied Ozmaie 2
  • Ehsan Torki 3
  • Behrouz Akbari Adergani 4

1 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran- Iran.

2 Department of Clinical Sciences, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran- Iran.

3 Veterinarian, Equine practitioner, Tehran- Iran.

4 Food and Drug Administration, Iran Ministry of Health and Medical Education, Tehran- Iran.

چکیده [English]

Selenium is a component of some important selenoproteins and enzymes required for main functions in organisms as antioxidant defense, reduction of inflammation, thyroid hormone production, DNA synthesis, fertility, reproduction and killing cancer cells (by reducing the blood supply to tumors). This study was conducted to determine the effects of organic and inorganic selenium (Se) supplementation on serum Se status. 21 healthy mix breed horses 5-8 years of age were randomly divided into three groups, control without Se (CTRL), non-organic bolus (INORG) and organic Se (ORG) and in one of the horse riding clubs in Tehran province. Animals were located in control and treatment groups. Control group received only routine equine diet (were fed a typical alfalfa, grain and straw yields) for 28 days. First treatment group received routine diet plus premix (included 1 mg sodium selenite/day) and a second group was supplemented with 1 mg commercially available –enriched yeast (O-Sel). Blood samples (5ml) were taken by venoject tube from jugular vein on day 0, 14 and 28. Serum selenium levels were measured by atomic absorption method and serum glutathione peroxidase was measured using a biochemical kit. Serum activity of glutathione peroxidase showed a significant difference between the two treatment groups compared to control group (p≤ 0.05). Mean serum Se concentration on d 14 and 28 was greater (P<0.006) for Se-supplemented horses compared with CTRL horses, and tended (P<0.004) to be greater in ORG vs. INORG on d 28. The results of present study showed that use of selenium premix increased blood sera according to results and organic supplementation in horse appeared more efficient and the enzyme glutathione peroxidase could be a good indicator for assessing selenium status in the study groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selenium
  • Organic
  • Inorganic
  • Serum
  • Horse