یافته‌های آزمایشگاهی اختلال هایپوناترمی در یک قلاده روباه قرمز (Vulpes vulpes) با دررفتگی مفصل تالوکرورال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه- ایران.

2 دانش آموخته دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه- ایران.

10.22034/ijvcs.2022.11203

چکیده

     با توجه به آن­که اختلالات سدیم پدیده­ای حائز اهمیت محسوب می­شود، باید به سرعت تشخیص داده شود و متعاقباً  اقدامات درمانی مربوط انجام پذیرد. هرگونه غفلت در این امر می­تواند در شرایط بحرانی منجر به ایجاد صدمات برگشت­ناپذیر عصبی شود، همچنین در تمام حیوانات بستری، به خصوص موارد کاندیدای مایع­درمانی، باید میزان الکترولیت­های سرم و به­ویژه غلظت سدیم به طور مرتب پایش شود. یک قلاده روباه نر قرمز (Vulpes vulpes) با سابقه استفراغ، ضعف و بی­حالی شدید، آتاکسی، ریزش موی شدید و وضعیت عمومی نامناسب به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه ارجاع شد. برای ارزیابی وضعیت بیمار و آغاز مایع­درمانی نمونه خون وریدی اخذ گردید و پس از بررسی رادیوگرافی و تشخیص دررفتگی مفصل تالوکرورال، اقدام به جا اندازی به­روش بسته و گچ گرفتن عضو درگیر شد. نتایج به دست آمده از آنالیز بیوشیمیایی حاکی از هایپوناترمی شدید بود. بررسی­های بیشتر هیپواسمولالیتی ناشی از کاهش حجم خون و آلکالوز متابولیک متعاقب استفراغ را نشان داد و بر این اساس اقدامات درمانی لازم صورت گرفت. عدم تفریق هایپوناترمی کاذب از موارد حقیقی و در نتیجه اتخاذ روش درمانی نامناسب منجر به ورود بیش از حد و سریع سدیم به مایع میان بافتی می­شود و ادم مغزی و تشنج را به همراه دارد، از این­رو ارزیابی دقیق علل هایپوناترمی با توجه به اصول اساسی فیزیولوژیک و دست­یابی به یافته­هایی که با فرضیات تشخیصی سازگار باشد، برای مدیریت موثر این چالشِ مهم، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Laboratory findings of hyponatremia in a red fox (vulpes vulpes) with talocrural joint dislocation

نویسندگان [English]

  • Ali Ghashghaii 1
  • Zahra Nikousefat 1
  • Mohammad Kazempoor 2

1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Razi University, Kermanshah- Iran.

2 DVM graduated Student, Faculty of Veterinary Medicine., Razi University, Kermanshah- Iran.

چکیده [English]

       Disorder of the serum Na is an important phenomenon; it should be diagnosed as soon as possible and the patient should be treated promptly. Any delay in treatment can cause some irreversible neurological damages. In all hospitalized patients, especially those are candidate for fluid therapy, serum electrolyte, especially Na concentration should be monitored regularly. A red fox (Vulpes vulpes) with the history of vomiting, weakness and lethargy, ataxia, alopecia and a bad general condition was referred to the clinic of the faculty of veterinary medicine of Razi University. For assessing the patient’s condition and starting fluid therapy venous blood was taken and sent for hematology and biochemistry. Radiographic study of the right hind limb showed talocrural joint dislocation. It was managed by reducing and casting. The blood biochemical analysis showed severe hyponatremia, hypo-osmolality and metabolic alkalosis. Though, treatment was done based on these findings. Incorrect differentiation between false and true hyponatremia can lead to inappropriate treatment that can cause entrance of excessive Na to the interstitial tissues that can result in brain edema and convulsion. Though, careful assessment of the cause and type of hyponatremia based on physiological principles and in accordance with our suppositions is necessary for correct management of this important challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyponatremia
  • Talocrural joint
  • Red fox
  • Vomiting