بررسی ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از شیر گاوداری‌های صنعتی استان ایلام

نویسندگان

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس با ایجاد عفونت‌های داخل پستانی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده ورم پستان در دام‌های شیری است. بیماری ورم پستان خسارت‌های اقتصادی جبران‌ناپذیری را در صنعت پرورش دام بویژه در گاوهای شیری را بوجود می‌آورد و از طرف دیگر به دلیل افزایش روز افزون مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها به یکی از اساسی‌ترین مشکلات درمانی در سراسر جهان تبدیل شده است. هدف از این مطالعه، بررسی ژن مقاومت به متی‌سیلین (mecA) و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از شیر گاوهای مشکوک به بیماری ورم پستان در گاوداری‌های صنعتی استان ایلام است. در این مطالعه ??? نمونه شیر از هفت گاوداری صنعتی جمع‌آوری شد که تعداد ?? (??/?? درصد) جدایه‌ با روش‌های فنوتیپی و در روش PCR تعداد ?? (??/?? درصد) جدایه از آن‌ها به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس تایید شد. از مجموع ?? جدایه تعداد ?? (??/?? درصد) جدایه ژن mecA داشتند. بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین (??? درصد) و کمترین میزان مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک کلرامفنیکل (??/? درصد) در این جدایه‌ها مشاهده شد. در این مطالعه شیوع سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین بسیار بالا بود و تمامی سویه‌های دارای مقاومت آنتی‌بیوتیکی چندگانه بودند. تاکنون در استان ایلام مطالعه‌ای در این خصوص صورت نپذیرفته است و در این مطالعه برای اولین بار حضور این باکتری مورد تایید قرار گرفت که می‌تواند زنگ خطری در بهداشت دام و مهم‌تر از آن شیر می‌تواند به عنوان یکی از منابع اصلی این باکتری محسوب شود و همچنین مقایسه این نمونه ها با نمونه های بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Detection of mecA gene in Staphylococcus aureus isolated from milk of industrial dairy farms in Ilam province

نویسندگان [English]

  • Mostafa Nemati
  • Majid Hematafza
  • Fazel Pourahmad

چکیده [English]

Mastitis is one of the most important diseases in dairy cattle in the worldwide with high cost for farmer and Staphylococcus aureus (S. aureus) is one of the most common causes for this disease. Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is an important agent in the hospital infections. Due to the increasing antibiotic resistance for this bacterium the aim of this study was to evaluate the antibiotic resistance of Staphylococcus aureus isolated from milk in cow that suspicious to mastitis in Ilam's dairy farms and the presence of mecA gene. This study was conducted on ??? milk samples from ? industrial dairy farms in ????. For evaluating of the antibiotic resistance, the disc diffusion test and for detecting of mecA gene PCR test were done. The results of this study showed that from ??? milk samples in a total, ?? samples were S. aureus isolates and ?? samples were positive for mecA gene. The highest resistance to antibiotics was penicillin (???%) and the least resistance was chloramphenicol (?.??%). The results of this study indicate that the prevalence of MRSA is too high in milk sample and this can be a health hazard Livestock. Therefore further studies on the typing of these isolates and compare with the isolates that isolated from hospital patients are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
  • milk
  • mastitis
  • mecA