بررسی تجربی انتقال عمودی مقادیر متفاوت سالمونلا انتریتیدیس در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

سالمونلا همچنان اصلی‌ترین بیماری منتقله از غذا به انسان به شمار می‌رود. طیور یکی از منابع مهم شناخته شده آلودگی با سالمونلا هستند و سالمونلوز ناشی از باکتری سالمونلا انتریتیدیس در اثر مصرف تخم مرغ‌ها و یا گوشت‌های آلوده طیور ایجاد می‌ گردد. یکی از ویژگی‌های برجسته و مهم این باکتری،‏ توانایی منحصر بفرد آن در تولید تخم مرغ‌های آلوده و انتقال عمودی آلودگی،‏ بدون ایجاد بیماری ظاهری در پرندگان تخم گذار است.طی این مطالعه دو مقدار متفاوت باکتری سالمونلا انتریتیدیس داخل آلبومن تخم مرغ‌های نطفه دار تلقیح و چگونگی انتقال عمودی باکتری در جوجه‌های هچ شده تا روز 28 دوره پرورش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که دفع مدفوعی سالمونلا در گروهی که میزان باکتری بیشتری دریافته داشته همواره بیشتر از پرنده‌های گروه دیگر بود. تناوب در میزان جداسازی باکتری سالمونلا از بافتهای روده،‏ سکوم و کبد پرنده‌های دو گروه مشاهده شد بطوریکه در اوایل و اواخر دوره پرورش میزان جداسازی باکتری سالمونلا در پرنده‌هایی که میزان باکتری بیشتری دریافت کرده بودند (گروه یک) بالاتر بود و بطور کلی میزان جداسازی باکتری سالمونلا و دفع مدفوعی جوجه‌های گروه یک بیشتر از گروه دو بود. آزمایش مولتی پلکس پی سی آر به منظور شناسایی و تأیید حضور باکتری‌های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از بافتهای مختلف دو گروه مورد مطالعه استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental vertical transmission of different doses of Salmonella Enteritids in Broilers chickens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Madadi
  • Kamyar Yussefi

چکیده [English]

Salmonellosis is one of the most important food-borne diseases. Outbreaks of Salmonellosis are related to the consumption of contaminated eggs, egg-products or poultry meat. Salmonella has the unique ability to contaminate eggs without causing discernible illness in the birds infected. In this study, two groups of fertile eggs were inoculated with 170 (A) and 17 (B) CFU of parent strains of S. Enteritidis (S.E). Contaminated eggs were incubated in different setters and survived chickens were hatched. At days 2, 7, 14, 21 and 28 of rearing period, samples were taken from cloaca and different parts of digestive system of euthanized birds. High rate of Salmonella contamination were observed in cloacal swabs of group A eggs; Salmonella contamination of caecum, intestines and livers of group A chickens in early and late days of experimental period were more higher than group B chickens. Using PCR test, four genes for S. Enteritidis identification were detected from isolated colonies of two group eggs and chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella Enteritidis-Broilers-Vertical transmission-Fertile eggs-